Insuldijärgne taastusravi

RJ-I/18.1-2017
  • Juhend

Eesmärk

Ravijuhendi eesmärgiks on saavutada patsiendikeskne insuldijärgse taastusravi kaasaegne tõenduspõhine praktika ning ühtne korraldus Eestis.

Eriala/teema

Vereringeelundite haigused (I)

Ravijuhendi staatus

Lõpetatud, heakskiiduta
Avaldatud: 21.02.2017
Kehtib kuni: 21.02.2022

Koostajad

Töörühma juhataja: Ülle Kruus (alates 8.märts 2016); Katrin Pürg (kuni 8.märts 2016)
Töörühma liikmed: Aet Lukman, Tiina Tammik, Ülle Kruus (kuni 8.03.2016), Janika Kõrv, Anne Uriko, Tiina Kompus, Heili Piilberg, Katrin Koit, Evelin Männik, Regina Palatu, Katrin Laar, Reet Kadakmaa , Katrin Pürg (alates 8.03.2016)
Sekretariaadi juhataja: Annelii Jürgenson
Sekretariaadi liikmed: Stela Kilk, Tuuli Kullik, Ann-Marii Lõhmus, Laura Mihkla
Kadri Popilenkov, Tuuli Ruus

Rakenduskava tegevused

Patsiendijuhendid


Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.