Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlus

RJ-A/18.1-2017
  • Juhend

Eesmärk

Ravijuhendi eesmärk on tagada nii kopsu- kui kopsuvälise tuberkuloosi varajane diagnoosimine ning ravi ühtsetel põhimõtetel kõigis raviasutustes, et vähendada nakkuse levikut, parandada ravitulemusi ning vähendada ravikatkestamisi, ravi ebaõnnestumist ja välditavat surma tuberkuloosi tõttu.

Eriala/teema

Nakkus- ja parasiithaigused (A-B)

Ravijuhendi staatus

Juhend heakskiidetud
Avaldatud: 02.05.2017
Kehtib kuni: 02.05.2022

Koostajad

Manfred Danilovitš – töörühma juht, vanemarst-õppejõud, SA TÜK Kopsukliinik
Töörühma liikmed: Alan Altraja (TÜK) Tiina Kummik (TÜK), Margit Närska (TÜK), Lea Pehme (TÜK), Tanel Laisaar (TÜK), Kaia Varblane (EPS), Piret Viiklepp – (TAI, EKS), Sirle Võsu (patsientide esindaja), Kaja Hurt (TÜK), Merike Toomik (LEH), Anu Kurve (PERH), Veronika Iljina (IVKH); Marika Jürna–Ellam (PERH), Marika Raukas (LTKH), Rein Raudsepp (PERH), Kaie Mõtte (EHK)

Sekretariaadi liikmed:Kai Kliiman - SA TÜK Kopsukliinik (sekretariaadi juht)
Kadri Toit (TÜK), Argo Aug (EHK), Katre Jürgenson (TÜK), Marju Raukas (ITK), Maarja Sukles (TTK)
Kaja-Triin Laisaar – Tartu Ülikool, metoodik
Mare Oder - Eesti Haigekassa, koordinaator

Rakenduskava tegevused

Patsiendijuhendid


Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.