Koolitus "Ravijuhendite koostamine: sissejuhatus ja PICO küsimused". 29.09.2016

Koolitus on esimene kolmest ravijuhendite meeskondadele suunatud koolitusest ning käsitleb ravijuhendi koostamise esimest etappi, käsitlusala koostamist.

 

29.septembri koolituse eesmärk oli anda ülevaate ravijuhendite väljatöötamise protsessist (etapid, erinevate meeskonnaliikmete rollid, otsuste tegemise kord, ravijuhendite valmimise ajaplaan, lepingud, aruandlus) ning tutvustada tööprotsessi toimimiseks vajalikke e-keskkondi (eFormular, Doodle, OneDrive). Koolituse teine osa pühendus ravijuhendi käsitlusala olulisusele, ülesehitusele ning kliiniliste küsimuste koostamisele PICO formaadis. Praktilise tegevusena oli võimalik igal meeskonnal alustada oma valdkonnas kliiniliste küsimuste koostamisega. 

 

Koolitusmaterjalid:

 

Ravijuhendite koostamise protsess, abivahendid

Käsitlusala ja kliinilised küsimused vaata videomaterjali

Tõendusmaterjal vaata videomaterjali

PICO-küsimus: abivahend päringu formuleerimiseks vaata videomaterjali

 

 

 

Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.