Ravijuhendite nõukoja tegevuse eesmärk
 
... on patsientidele osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamine, juhtides kulutõhusate ja tõenduspõhiste, kohalikke oludega arvestavate Eesti ravijuhendite väljatöötamise protsessi.  
 
Järgides käsiraamatut, on nõukoja põhilised tegevused eesmärgi saavutamiseks:
 
  • Vastavalt käsiraamatus toodud hindamiskriteeriumitele valib kord aastas ravijuhendite algatajate esitatud taotluste seast potentsiaalsete ravijuhendite teemad, arvestades haigekassa esitatud rahalisi võimalusi.
  • Teeb haigekassa juhatusele ettepaneku rahastada taotluste seast väljavalitud ravijuhendite koostamist.
  • Kinnitab haigekassa rahastatava ravijuhendi väljatöötamiseks töörühma ja  selle juhi.
  • Annab töörühmale ülesande teha haigekassa juhatusele ettepanekud konkreetse ravijuhendi koostamise sekretariaadi liikmete osas.
  • Kinnitab töörühma ja sekretariaadi liikmete huvide konfliktide arvesse võtmise korra ja hindab huvide konflikte enne ravijuhendi koostamist ja protsessis.
  • Kinnitab enne ravijuhendi koostamist selle lõpliku käsitlusala.
  • Kinnitab lõpliku ravijuhendi ja selle rakendusplaani ning määrab rakendusplaani täitmise jälgimise eest vastutaja.
  • Hindab pärast ravijuhendi kinnitamist vähemalt kolme aasta jooksul ravijuhendi praktikasse rakendumist.

Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.