Huvide deklareerimine

Isikul, kes on piisavalt kvalifitseeritud, et tegutseda eksperdina, võivad olla oma ekspertvaldkonnaga seotud eraviisilised huvid. Samal ajal on ülioluline vältida olukordi, kus sellised huvid võivad ebasoovitavalt mõjutada eksperdi erapooletust või töö tulemust, millega ta on seotud.
Selleks, et tagada ravijuhendite koostamisel ekspertide tegevuse läbipaistvus ning kindlustada seega ka avalikkuse usaldus töö vastu, peavad nõuandvas rollis tegutsevad eksperdid avaldama mis tahes asjaolud, mis võiksid olla potentsiaalse huvide konflikti põhjustajaks (st igasugust huvi, mis võib mõjutada eksperdi objektiivsust ja sõltumatust või mille kohta võib põhjendatult arvata, et see mõjutab eksperdi objektiivsust ja sõltumatust).

Huvide deklaratsiooni vorm

Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.