Palume hinnata ravijuhendit Kroonilise venoosse haavandi käsitlus 10.01.2017

Lugupeetud erialaseltside esindajad!                                                                                                                                                                                             

Pöördume seoses valminud ja hetkel veel Ravijuhendite Nõukojas heakskiitmata ravijuhendiga „Kroonilise venoossse haavandi käsitlus“.  

 

Ravijuhendi töögrupp on tänaseks koostanud ravijuhendi, sh sõnastanud ravijuhendi soovitused ning kirjeldanud juhendi rakendumisega seonduvad tegevused (vt ka rakenduskava). Ravijuhendi heakskiitmise protsessiga edasiliikumiseks on hädavajalik saada erialaseltside poolt tagasisidet koostatud juhendile ning rakenduskavale. Oleme pidanud tähtsaks koguda kokku võimalikult kõikide osapoolte hinnangud valminud ravijuhendile.

Ravijuhendi on välja töötanud Eesti Haigekassa eestvedamisel tegutsev dr Evo Kaha ja sekretariaat dr Priit Põderi juhatusel, kuhu kuulusid asjakohaste kutsealade esindajad. eksperdid ning haigekassa esindajad. Ravijuhend on koostatud vastavalt "Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatu" metoodikale. Täpsemat teavet töörühma liikmete, huvide deklaratsioonide, kinnitatud käsitlusala ning tõendusmaterjali kohta leiate siit

Erialaseltside tagasiside oleks Tartu Ülikooli medistiiniteaduste valdkonna eestvedamisel toimuva Ravijuhendite Nõukoja 7.märtsii koosolekul juhendiga seotud otsuse jaoks ülioluline. Muudatusettepanekud ravijuhendi soovituste kohta palume esitada põhjendusega, koos tõenduspõhise kokkuvõttega ettepaneku aluseks olevatest kliinilistest uuringutest (viidetega) ning lähtudes ravijuhendi väljatöötamisel oluliseks peetud tulemusnäitajate nimekirjast (vt käsitlusala). Palume esitada ka ettepanek uueks sõnastuseks.  

Ootame teie poolset kirjalikku tagasisidet ravijuhendi soovitustele ja sisule hiljemalt 31.jaanuari keskpäevaks kell 12:00. aadressidele anneli.truhanov@haigekassa.ee ja sekretariaadi juhile Priit Põderile, priit.poder@gmail.com.


Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.