Скачать

статус: RJNK kinnitatud

Действует до: 02.05.2017

Специальности/темы
• Nakkus- ja parasiithaigused [A00-B99]

Автор
Eesti Haigekassa

Реквизиты руководства, ключевые слова
kopsutuberkuloos, kopsuväline tuberkuloos, ravijuhend Soovituslik viitamine: Soovituslik viitamine: Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlus, RJ-A/18.1-2017. Ravijuhendite nõukoda. 2017

Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlus (RJ-A/18.1-2017)

Eesmärk


Ravijuhendi eesmärk on tagada nii kopsu- kui kopsuvälise tuberkuloosi varajane diagnoosimine ning ravi ühtsetel põhimõtetel kõigis raviasutustes, et vähendada nakkuse levikut, parandada ravitulemusi ning vähendada ravikatkestamisi, ravi ebaõnnestumist ja välditavat surma tuberkuloosi tõttu.
Текст
Расстояние между строчками
Контраст
Установки