Author(s):
Question:
Setting:
Bibliography:
Certainty assessment№ of patientsEffectCertaintyImportance
№ of studiesStudy designRisk of biasInconsistencyIndirectnessImprecisionOther considerationsvaktsineerimist gripi vastumitteRelative
(95% CI)
Absolute
(95% CI)
Üldsuremus (all-cause mortality)
61,2,3,4,5,6,a
observational studies
seriousb
seriousc
seriousd
not serious
none
6 jälgimisuuringut (n=179158) haarav metaanalüüs näitas, et üldsuremuse risk oli väiksem vaktsineeritud patsientide rühmas: riskitiheduste suhe (HR) 0.83 (95% CI 0.76 kuni 0.91), patsientide jälgimisperiood ulatus 1-8 aastani.

Very low
KRIITILINE
KV suremus
23,7,a
observational studies
not serious
very seriouse
not serious
seriousf
none
2 jälgimisuuringu andmetel (n=134704) risk surra kardiovaskulaarsetel põhjustel ei erinenud kahe rühma vahel (riskitiheduste suhe (HR) 0.92 (95% CI 0.73 kuni 1.15). Metaanalüüsi tulemustes esines väga suur heterogeensus, kahe uuringu tulemused erinesid: Kaya 2017 (n=656) uuringusse kaasati HFrEF patsiendid, keda jälgiti 15+-6 kuu jooksul, KV surma risk ei erinenud kahe rühma vahel (HR 1.04 (95%CI 0.93-1.16); Modin 2018 (n=134048) retrospektiivne jälgimisuuring näitas väiksemat riski surra KV põhjustel sekkumise rühmas (HR 0,82, 95%CI 0,81-0,84), patsiente jälgiti 3.3/3,7 aasta jooksul ning sekkumise rühma patsiendid pidid saama vähemalt 1 vatsineerimist jälgimisperioodi jooksul

Very low
KRIITILINE
Üldine hospitaliseerimine (all-cause)
22,6
observational studies
seriousg
serioush
seriousi
not serious
none
Kahe jälgimisuuringu tulemuste alusel (n=37401) hospitaliseerimise risk ei erinenud kahe rühma vahel (riskitiheduste suhe (HR) 1.01 (95% CI 0.92 kuni 1.11)

Very low
KRIITILINE
Hospitaliseerimine SP tõttuj
17
observational studies
seriousk
not serious
not serious
not serious
none
Ühe uuringu andmeil (n=656) südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimise risk oli madalam sekkumise rühmas riskitiheduste suhe (HR) 0.69 (95%CI 0.55 kuni 0.86). Uuringusse kaasati stabiilse HFrEF diagnoosga patsiendid, sekkumisrühma patsiendid vaktsineerisid end iga-aastaselt gripi vastu ning võrdlusrühma patsiendid kas ei vaktsineerinud ennast kunagi või ei teinud seda regulaarselt.

Very low
KRIITILINE
Korduv hospitaliseerimine SP tõttu
17
observational studies
seriousk
not serious
not serious
not serious
strong association
Ühe uuringu andmeil (n=656)korduva hospitaliseerimise risk SP tõttu oli madalam sekkumise rühmas: riskitiheduste suhe (HR) 0.3 (95%CI 0.18 kuni 0.51) . Uuringusse kaasati stabiilse HFrEF diagnoosga patsiendid, sekkumisrühma patsiendid vaktsineerisid end iga-aastaselt gripi vastu ning võrdlusrühma patsiendid kas ei vaktsineerinud ennast kunagi või ei teinud seda regulaarselt.

Low
KRIITILINE

CI: confidence interval; HR: hazard Ratio

Explanations

a. Uuringud pärinevad Rodrigues et al süstemaatilisest uuringust: Influenza vaccination in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis of observational studies 2019
b. kahes uuringus (Kaya et al; Vardeny et al) hinnati gripiga vaktsineeritust patsiendi enda mälu järgi (self-report), mis on vähem objektiivne meetod patsientide sekkumise gruppi kaasamiseks.
c. Uuringute heterogeensus suur, I2=75%
d. Kuuest uuringust kahte olid kaasatud ägeda südamepuudulikkusega hospitaliseeritud patsiendid (Kopel et al, Bhatt et al), ühte uuringusse olid kaasatud nii ambulatoorsed kui hospitaliseeritud patsiendid (Wu et al).
e. Uuringute heterogeensus suur, I2=94%
f. Usaldusvahemik on lai ja läbib väärtust '1', sekkumisel puudub kliiniliselt oluline mõju
g. Üks uuringutest (Bhatt et al) kaasas ägeda südamepuudulikkusega patsiente.
h. Uuringute heterogeensus suur, I2=65%
i. Bhatt et al uuring kaasas ägeda südamepuudulikkusega patsiente, Vardeny et al uuringu populatsioon pärines PARADIGM-HF uuringust, kus võrreldi AKE inhibiitorite ja sakubitriil/valsartaan ravi efektiivsust.
j. Uuringusse kaasati 656 patsienti, kellel oli stabiilne HFrEF.
k. Uuringus hinnati gripiga vaktsineeritust patsiendi enda mälu järgi (self-report), mis on vähem objektiivne meetod patsientide sekkumise gruppi kaasamiseks.

References

1.Wu W-C, Jiang L,Friedmann PD,et al.. Association between process quality measures for heart failure and mortality among US veterans.. Am Heart J; 2014.
2.Vardeny O, Claggett B,Udell JA,et al.. Influenza vaccination in patients with chronic heart failure: the PARADIGM-HF trial.. JACC Hear Fail; 2016.
3.Modin D, Jørgensen ME,Gislason G,et al.. Influenza vaccine in heart failure. Circulation; 2019.
4.Kopel E, Klempfner R,Goldenberg I.. Influenza vaccine and survival in acute heart failure.. Eur J Heart Fail; 2014.
5.Blaya-Nováková V, Prado-Galbarro FJ,Sarría-Santamera A.. Effects of annual influenza vaccination on mortality in patients with heart failure.. Eur J Public Health; 2016.
6.Bhatt AS, Liang L,DeVore AD et al.. Vaccination trends in patients with heart failure: insights from get with the guidelines-heart failure. JACC Heart Fail; 2018.
7.Kaya H, Beton O,Acar G,et al.. Influence of influenza vaccination on recurrent hospitalization in patients with heart failure.. Herz; 2017.