Author(s):
Question:
Setting:
Bibliography:
Certainty assessment№ of patientsEffectCertaintyImportance
№ of studiesStudy designRisk of biasInconsistencyIndirectnessImprecisionOther considerationsARBmitteRelative
(95% CI)
Absolute
(95% CI)
Üldsuremus (ARB vs platseebo) (follow-up: range 1 months to 49.5 months)
101,a
randomised trials
not seriousb
not serious
seriousc
seriousd
nonee
304/2963 (10.3%)
319/1834 (17.4%)
RR 0.84
(0.70 to 1.00)
28 fewer per 1,000
(from 52 fewer to 0 fewer)

Low
KRIITILINE
Üldsuremus (ARB vs AKEI) (follow-up: range 1 months to 49.5 months)
81,f
randomised trials
not seriousg
not serious
not serious
not serioush
nonee
331/2889 (11.5%)
295/2312 (12.8%)
RR 1.06
(0.90 to 1.26)
8 more per 1,000
(from 13 fewer to 33 more)

High
CRITICAL
Üldsuremus (ARB suur doos vs väike doos) (follow-up: mean 45 months)
32,3,4,5,i
randomised trials
not seriousj
not serious
not serious
not serioush
none
639/2181 (29.3%)
666/2169 (30.7%)
RR 0.96
(0.87 to 1.04)
12 fewer per 1,000
(from 40 fewer to 12 more)

High
CRITICAL
Kardiaalne äkksurm (ARB vs platseebo) (follow-up: range 1 months to 49.5 months)
11,6,k
randomised trials
not seriousl
not serious
seriousc
not serious
none
80/1013 (7.9%)
111/1015 (10.9%)
RR 0.72
(0.55 to 0.95)
31 fewer per 1,000
(from 49 fewer to 5 fewer)

Moderate
CRITICAL
Kardiaalne äkksurm (ARB vs AKEI) (follow-up: range 1 months to 49.5 months)
11,7,m
randomised trials
not seriousn
not serious
not serious
seriouso
none
130/1578 (8.2%)
101/1574 (6.4%)
RR 1.28
(1.00 to 1.65)
18 more per 1,000
(from 0 fewer to 42 more)

Moderate
CRITICAL
Kardiovaskulaarsuremus (ARB suur doos vs väike doos) (follow-up: mean 45 months)
14,i
randomised trials
not serious
not serious
not serious
not serioush
none
448/1921 (23.3%)
478/1913 (25.0%)
RR 0.93
(0.83 to 1.04)
17 fewer per 1,000
(from 42 fewer to 10 more)

High
CRITICAL
Hospitaliseerimine südamepuudulikkuse tõttu (ARB vs platseebo)
46,8,9,10,11,p
randomised trials
seriousq
not serious
not serious
not serious
noner
870/4948 (17.6%)
1114/4930 (22.6%)
RR 0.72
(0.64 to 0.82)
63 fewer per 1,000
(from 81 fewer to 41 fewer)

Moderate
MITTEOLULINE
Hosptaliseerimine südamepuudulikkuse tõttu (ARB vs AKEI)
57,11,12,13,14,15,p
randomised trials
seriouss
not serious
not serious
serioush
noner
1558/9910 (15.7%)
1531/9695 (15.8%)
RR 1.03
(0.89 to 1.19)
5 more per 1,000
(from 17 fewer to 30 more)

Low
CRITICAL
Hospitaliseerimine südamepuudulikkuse tõttu (ARB suur doos vs väke doos) (follow-up: mean 45 months)
23,4,i
randomised trials
serioust
not serious
not serious
not serious
none
452/1968 (23.0%)
506/1961 (25.8%)
RR 0.89
(0.80 to 0.99)
28 fewer per 1,000
(from 52 fewer to 3 fewer)

Moderate
CRITICAL
Üldhospitaliseerimine (ARB suur doos vs väike doos) (follow-up: mean 45 months)
12,4,i
randomised trials
not serious
not serious
not serious
serioush
none
1079/1921 (56.2%)
1097/1913 (57.3%)
RR 0.98
(0.93 to 1.04)
11 fewer per 1,000
(from 40 fewer to 23 more)

Moderate
CRITICAL
Südamepuudulikkuse halvenemine (ARB suur doos vs väike doos) (follow-up: mean 45 months)
32,3,4,5,i
randomised trials
seriousj
not serious
not serious
not serious
none
702/2181 (32.2%)
766/2169 (35.3%)
RR 0.91
(0.84 to 0.99)
32 fewer per 1,000
(from 57 fewer to 4 fewer)

Moderate
CRITICAL
Ravi katkestamine kõrvaltoimete tõttu (ARB vs platseebo)
36,9,10,11,p
randomised trials
seriousu
not serious
not serious
not serious
noner
776/4800 (16.2%)
610/4786 (12.7%)
RR 1.33
(1.16 to 1.52)
42 more per 1,000
(from 20 more to 66 more)

Moderate
CRITICAL
Ravi katkestamine kõrvaltoimete tõttu (ARB vs AKEI)
47,11,13,14,15,p
randomised trials
seriousv
very seriousw
not serious
not serious
noner
682/9559 (7.1%)
1072/9556 (11.2%)
RR 0.59
(0.48 to 0.74)
46 fewer per 1,000
(from 58 fewer to 29 fewer)

Very low
CRITICAL
Ravi katkestamine kõrvaltoimete tõttu (ARB suur doos vs väike doos) (follow-up: mean 45 months)
32,3,4,5,i
randomised trials
seriousj
not serious
not serious
serioush
none
168/2181 (7.7%)
143/2169 (6.6%)
RR 1.17
(0.94 to 1.45)
11 more per 1,000
(from 4 fewer to 30 more)

Low
CRITICAL
Kõrvaltoime: hüpotensioon (ARB suur doos vs väike doos) (follow-up: mean 45 months)
32,3,4,5,i
randomised trials
seriousj
not serious
not serious
not serious
none
210/2181 (9.6%)
149/2169 (6.9%)
RR 1.40
(1.15 to 1.72)
27 more per 1,000
(from 10 more to 49 more)

Moderate
CRITICAL
Kõrvaltoime_ hüperkaleemia (ARB suur doos vs väike doos) (follow-up: mean 45 months)
12,4,i
randomised trials
not serious
not serious
not serious
not serious
none
195/1921 (10.2%)
131/1913 (6.8%)
RR 1.48
(1.20 to 1.83)
33 more per 1,000
(from 14 more to 57 more)

High
IMPORTANT
Kõrvaltoime: kreatiniini tõus (ARB suur doos vs väike doos) (follow-up: mean 45 months)
22,4,5,i
randomised trials
seriousx
seriousy
not serious
not serious
none
456/2134 (21.4%)
323/2121 (15.2%)
RR 1.41
(1.24 to 1.60)
62 more per 1,000
(from 37 more to 91 more)

Low
IMPORTANT

CI: confidence interval; RR: risk ratio

Explanations

a. Al-Gobari jt 2018.aasta metaanalüüsi tulemused baseeruvad 10 RCT tulemusele: ARCH-J 2003, CHARM-Alternative 2003, Crozier 1995, Mazayev 1998, Mitrovic 2003, Sharma 2000 III-In`I, Sharma 2000 III-US, SPICE 2000, STRECH 1999, Weber 1997
b. Kõigis uuringutes esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise tõttu, kõigis uuringutes peale CHARM-Alternative 2003 esineb potentsiaalne nihke risk uuritavate rühmadesse jaotamise tõttu. ARCH-J 2003 ja Crozier 1995 uuringus esineb potentsiaalne nihke risk uuritavate ja uuringu läbiviijate pimendamise protsessi kirjeldamise tõttu. ARCH-J uuringus esineb kõrge nihke risk patsientide valiku ja puuduliku uuringust väljalangemise põhjuste raporteerimise tõttu.
c. uuringutesse ei kaasatud patsiente, kes said ARB-eselle tõttu, et nad ei talunud AKE
d. usaldusvahemik ulatub 1-ni, puudub kliiniliselt oluline mõju
e. peaaegu kõk uuringud olid rahastatud ravimfirmade poolt, risk tulemuste ülehindamiseks; Funnel plot - puudub asümmeetria, seega puudub kahtlus publikatsiooni nihke suhtes
f. Al-Gobari jt 2018. aasta metaanalüüsi tulemused baseeruvad 8 RCT tulemusele: Dickstein 1995, ELITE 1997, ELITE II 2002, HEAVEN 2002, Lang 1997, Mazayev 1998, REPLACE 2001, RESOLVD 1999
g. Kõigis uuringutes esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise ja uuritavate rühmadesse jaotamise tõttu. Lang 1999, REPLACE 2001 ja RESOLVD 1999 uuringutes esineb potentsiaalne nihke risk uuritavate ja uuringu läbiviijate pimendamise protsessi kirjeldamise tõttu.
h. puudub kliiniliselt oluline mõju, usaldusvahemik sisaldab 1-te
i. Turgeon RD, Kolber MR, Loewen P, Ellis U, McCormack JP. Higher versus lower doses of ACE inhibitors, angiotensin-2 receptor blockers and beta-blockers in heart failure with reduced ejection fraction: Systematic review and meta-analysis.
j. Riegger (STRETCH) 1999 esineb potentsiaalsete nihete risk puuduliku uuritavate rühmadesse jaotamise ja uuringu läbiviijate pimendamise protsessi kirjeldamise tõttu, kahtlus tulemuste mittetäieliku raporteerimise osas. Havranek 1999 esineb potentsiaalsete nihete risk puuduliku randomiseerimise, uuritavate rühmadesse jaotamise, uuritavate ja uuringu läbiviijate pimendamise protsessi kirjeldamise tõttu, kahtlus tulemuste mittetäieliku raporteerimise osas.
k. CHARM-Alternative uuringule viidatakse al-Gobari 2018 süstemaatilises ülevaates
l. CHARM-Alternative 2003 uuringus esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise protsessi kirjeldamise tõttu, kõrge nihke risk valikulise raporteerimise kahtluse tõttu.
m. Al-Gobari jt 2018. süstemaatilises ülevaates viidatakse ainukesena ELITE II 2000 uuringule, antud tulemusnäitaja käsitlemisel
n. Elite II 2000 uuringus esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise ja uuritavate rühmadesse jaotamise protsessi kirjeldamise tõttu.
o. lai usaldusvahemik
p. Tulemused baseeruvad Xie jt 2916.aasta võrgu metaanalüüsi andmetele (Xie W, Zheng F, Song X, Zhong B, Yan L. Renin-angiotensin-aldosterone system blockers for heart failure with reduced ejection fraction or left ventricular dysfunction: Network meta-analysis. Int J Cardiol. 2016 Feb 15;205:65-71)
q. Matsumori 2003 ja Cohn 2001 uuringutes esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise, uuritavate rühmadesse jaotamise raporteerimise tõttu.
r. ravmfirmade rahastatud uuringud, oht tulemuste ülehindamiseks ja kõrvaltoimete alahindamiseks
s. Pitt 1997, Pitt 2000 uuringutes esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise protsessi, uuritavate rühmadesse jaotamise raporteerimise tõttu. McKelvie 1999 uuringus esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise protsessi, uuritavate rühmadesse jaotamise raporteerimise ja valikulise raporteerimise kahtluse tõttu. Pfeffer 2003 uuringus esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise protsessi raporteerimise tõttu.
t. Havranek 1999 esineb potentsiaalsete nihete risk puuduliku randomiseerimise, uuritavate rühmadesse jaotamise, uuritavate ja uuringu läbiviijate pimendamise protsessi kirjeldamise tõttu, kahtlus tulemuste mittetäieliku raporteerimise osas
u. Cohn 2001 uuringus esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise, uuritavate rühmadesse jaotamise raporteerimise tõttu.
v. Pitt 1997, Pitt 2000 uuringutes esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise protsessi, uuritavate rühmadesse jaotamise raporteerimise tõttu. Pfeffer 2003 uuringus esineb potentsiaalne nihke risk puuduliku randomiseerimise protsessi raporteerimise tõttu.
w. tulemuste suur heterogeensus - I ruut = 76%
x. Riegger (STRETCH) 1999 esineb potentsiaalsete nihete risk puuduliku uuritavate rühmadesse jaotamise ja uuringu läbiviijate pimendamise protsessi kirjeldamise tõttu, kahtlus tulemuste mittetäieliku raporteerimise osas.
y. tulemuste suur heterogeensus - I ruut = 70%

References

1.Al-Gobari M, Al-Aqeel S,Gueyffier F,Burnand B.. Effectiveness of drug interventions to prevent sudden cardiac death in patients with heart failure and reduced ejection fraction: an overview of systematic reviews. BMJ Open; 2018 Jul 28.
2.Turgeon RD, Kolber MR,Loewen P,Ellis U,McCormack JP. Higher versus lower doses of ACE inhibitors, angiotensin-2 receptor blockers and beta-blockers in heart failure with reduced ejection fraction: Systematic review and meta-analysis. PLoS One; 2019.
3.Havranek EP, Thomas I,Smith WB,Ponce GA,Bilsker M,Munger MA,et al.. Dose-related beneficial long-term hemodynamic and clinical efficacy of irbesartan in heart failure. J Am Coll Cardiol.; 1999.
4.Konstam MA, Neaton JD,Dickstein K,et al. Effects of high-dose versus low-dose losartan on clinical outcomes in patients with heart failure (HEAAL study): a randomised, double-blind trial. Lancet; 2009.
5.Riegger GA, Bouzo H,Petr P,Mu¨nz J,Spacek R,Pethig H,et al.. RImprovement in exercise tolerance and symptoms of congestive heart failure during treatment with candesartan cilexetil. Symptom, Tolerability, Response to Exercise Trial of Candesartan Cilexetil in Heart Failure (STRETCH) Investigators. Circulation; 1999.
6.C.B. Granger, J.J. McMurray,S. Yusuf,et al. Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and reduced left-ventricular systolic function intolerant to angiotensin-converting-enzyme inhibitors: the CHARM-alternative trial. Lancet; 2003.
7.B. Pitt, P.A. Poole-Wilson,R. Segal,et al. Segal, et al., Effect of losartan compared with captopril on mortality in patients with symptomatic heart failure: randomised trial—the Losartan Heart Failure Survival Study ELITE II. Lancet; 2000.
8.A.Matsumori, . Efficacy and safety of oral candesartan cilexetil in patients with congestive heart failure. Eur. J. Heart Fail; 2003.
9.J.J.McMurray, J.Ostergren,K. Swedberg,et al. Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and reduced left-ventricular systolic function taking angiotensin-converting-enzyme inhibitors: the CHARM-added trial. Lancet; 2003.
10.Cohn JN, Tognoni G,Investigators VHFT. A randomized trial of the angiotensin-receptor blocker valsartan in chronic heart failure. N Engl J Med; 2001.
11.Xie W, Zheng F,Song X,Zhong B,Yan L.. Renin-angiotensin-aldosterone system blockers for heart failure with reduced ejection fraction or left ventricular dysfunction: Network meta-analysis. Int J Cardiol; 2016 Feb 15.
12.McKelvie R.S, Yusuf S.,Pericak D.,et al.. Comparison of candesartan, enalapril, and their combination in congestive heart failure: randomized evaluation of strategies for left ventricular dysfunction (RESOLVD) pilot study. The RESOLVD pilot study investigators. Circulation; 1999.
13.M.A. Pfeffer, J.J.McMurray,E.J. Velazquez,et al. M.A. Pfeffer, J.J.McMurray, E.J. Velazquez, et al., Valsartan, captopril, or both inmyocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both. N. Engl. J.Med; 2003.
14.Dicksteinm K., Kjekshus J.. Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial. Optimal trial in myocardial infarction with angiotensin II antagonist losartan. Lancet; 2002.
15.Pitt B, Segal R,Martinez FA,et al.. Randomised trial of losartan versus captopril in patients over 65 with heart failure (Evaluation of Losartan in the Elderly Study, ELITE). Lancet; 1997.