Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnangMõjuTõendatuse asteOlulisus
Uuringute arvUuringukavandNihke tõenäosusTõenduse ebakõlaTõenduse kaudsusTõenduse ebatäpsusMuud kaalutlused
Tundlikkus
91
jälgimisuuringud
väikea
väike
väikeb
suurc
puudub
68.4% (46.6%–84.4%) glükohemoglobiinil (HbA1c)68.7% (50.6%–82.4%) paastuglükoosil (FPG)Nende arvutused soovitaksid mõlemal testil kasutada veidi madalamat äralõikepunkti kui see on diagnostilistes soovitustes.

Väga madal
CRITICAL
Tundlikkus
62
jälgimisuuringud
väike
suurd
suure
suurc
puudub
57.7% (43.4%–70.9%) glükohemoglobiinil (HbA1c)
Soovitavad kasutada madalamat äralõikepunkti

Väga madal
CRITICAL
Tundlikkus
213
jälgimisuuringud
väikef
väike
väike
väike
puudub
Tundlikkus, glükohemoglobiin (HbA1c)
piiriga 5.7: 0.88 (0.83–0.93)
piiriga 5.8: 0.82 (0.75–0.87)
piiriga 5.9: 0.77 (0.69–0.84)
piiriga 6.0: 0.76 (0.68–0.82)
piiriga 6.1: 0.73 (0.60–0.83)
piiriga 6.2: 0.66 (0.54–0.76)
piiriga 6.3: 0.65 (0.57–0.73)
piiriga 6.4: 0.63 (0.53–0.71)
piiriga 6.5: 0.50 (0.42–0.59)

Madal
CRITICAL
Tundlikkus
103
jälgimisuuringud
väikef
väike
väike
suurc
puudub
Tundlikkus, paastuglükoos (FPG)
0.59 (0.47–0.71)

Väga madal
CRITICAL
Tundlikkus
464
jälgimisuuringud
suurg
suurh
suuri
väike
puudub
Tundlikkus
0.49% (0.40%–0.58%) glükohemoglobiinil (HbA1c)
0.25% (0.19%–0.32%) paastuglükoosil (FPG)
"HbA1c is neither sensitive nor specific for detecting pre-diabetes; fasting glucose is specific but not sensitive."

Väga madal
CRITICAL
Tundlikkus
165
jälgimisuuringud
väike
suurj
suuri
väike
puudub
Tundlikkus (5a diabeedirisk)
Glükohemoglobiin (HbA1c)
ROC, 5.6: 72.8% (69.8%-75.7%)
ADA, 5.7: 64.7% (61.5%-67.9%)
IEC, 6.0: 40.5% (37.2%-43.8%)
Spine, 5.0: 94.9% (93.3%-96.3%)
Paastuglükoos (FPG)
ROC, 5.6: 64.1% (62.3%-65.9%)
WHO, 6.1: 39.1% (37.3%-41.0%)
ADA, 5.6: 64.1% (62.3%-65.9%)
Spline, 5.1: 83.9% (82.4%-85.2%)
Glükoosi taluvus (2hPG)
ROC, 7.0: 62.0% (58.1%-65.9%)
ADA, 7.8: 50.2% (46.2%-54.3%)

Väga madal
CRITICAL
Tundlikkus
216
jälgimisuuringud
väike
suurk
väike
väike
puudub
Tundlikkus
0.78% (0.72–0.82) glükohemoglobiinil (HbA1c)
0.76% (0.67–0.84) paastuglükoosil (FPG)

Väga madal
CRITICAL
Spetsiifilisus
91
jälgimisuuringud
väikea
väike
väikeb
suurc
puudub
95.9% (85.4%–98,9%) glükohemoglobiinil (HbA1c)
93.7% (78.0%–98.4%) paastuglükoosil (FPG)
Nende arvutused soovitaksid mõlemal testil kasutada veidi madalamat
äralõikepunkti kui see on diagnostilistes soovitustes.

Väga madal
CRITICAL
Spetsiifilisus
62
jälgimisuuringud
väike
suurd
suure
suurc
puudub
92.3% (83.9%–96.5%) glükohemoglobiinil (HbA1c)
Soovitavad kasutada madalamat äralõikepunkti

Väga madal
CRITICAL
Spetsiifilisus
213
jälgimisuuringud
väikef
väike
väike
väike
puudub
Spetsiifilisus, glükohemoglobiin (HbA1c)
piiriga 5.7: 0.66 (0.53–0.77)
piiriga 5.8: 0.78 (0.68–0.86)
piiriga 5.9: 0.83 (0.74–0.90)
piiriga 6.0: 0.89 (0.84–0.93)
piiriga 6.1: 0.93 (0.87–0.97)
piiriga 6.2: 0.95 (0.90–0.97)
piiriga 6.3: 0.95 (0.90–0.98)
piiriga 6.4: 0.97 (0.95–0.98)
piiriga 6.5: 0.99 (0.97–0.99)

Madal
CRITICAL
Spetsiifilisus
103
jälgimisuuringud
väikef
väike
väike
väike
puudub
Spetsiifilisus, paastuglükoos (FPG)
0.99 (0.97–0.99)

Madal
CRITICAL
Spetsiifilisus
464
jälgimisuuringud
suurg
suurh
suuri
väike
puudub
Spetsiifilisus
0.79 (0.73–0.84) glükohemoglobiinil (HbA1c)
0.94 (0.92–0.96) paastuglükoosil (FPG)

Väga madal
CRITICAL
Spetsiifilisus
165
jälgimisuuringud
väike
suurj
suuri
väike
puudub
Spetsiifilisus (5a diabeedirisk)
Glükohemoglobiin (HbA1c)
ROC, 5.6: 79.6% (79.1%-80.2%)
ADA, 5.7: 85.0% (84.4%-85.5%)
IEC, 6.0: 95.4% (95.0%-95.7%)
Spine, 5.0: 23.0% (22.4%-23.6%)
Paastuglükoos (FPG)
ROC, 5.6: 77.0% (76.7%-77.3%)
WHO, 6.1: 93.8% (93.7%-94.0%)
ADA, 5.6: 77.0% (76.7%-77.3%)
Spline, 5.1: 44.3% (44.0%-44.7%)
Glükoosi taluvus (2hPG)
ROC, 7.0: 80.9% (80.2%-81.6%)
ADA, 7.8: 89.8% (89.2-90.3)

Väga madal
CRITICAL
Spetsiifilisus
216
jälgimisuuringud
väike
suurk
väike
väike
puudub
Spetsiifilisus
0.82% (0.77–0.87) glükohemoglobiinil (HbA1c)
0.85% (0.80–0.89) paastuglükoosil (FPG)

Väga madal
CRITICAL
Tundlikkus ja spetsiifilisus
97
jälgimisuuringud
väike
väike
suurl
väike
puudub
See süstemaatiline ülevaade ei leidnud tõestust et üks kahest testist (HbA1c vs FPG) oleks diabeedi skriinimiseks teisest parem.
Glükohemoglobiin:
Piiriga 5.9% varieerus tundlikkus 76%–95%, spetsiifilisus 67%–86%,
piiriga 6.1% varieerus tundlikkus 78%–81%, spetsiifilisus 79%–84%,
piiriga 6.2% varieerus tundlikkus 43%–81%, spetsiifilisus 88%–99%
Paastuglükoos:
Piiriga ≥6.1% varieerus tundlikkus 48%–64%, spetsiifilisus 94%–98%,
piiriga 5.6% varieerus tundlikkus 80%–88%, spetsiifilisus 79.2%–85.8%.

Väga madal
CRITICAL
Positiivne ennustusväärtus
165
jälgimisuuringud
väike
suurj
suuri
väike
puudub
PPV
Glükohemoglobiin (HbA1c)
ROC, 5.6: 14.3 (13.3-15.4)
ADA, 5.7: 16.7 (15.5-18.0)
IEC, 6.0: 28.9 (26.4-31.5)
Spline, 5.0: 5.44 (5.09-5.81)
Paastuglükoos (FPG)
ROC, 5.6: 9.8 (9.4-10.2)
WHO, 6.1: 19.9 (18.8-20.9)
ADA, 5.6: 9.8 (9.4-10.2)
Spline, 5.1: 5.6 (5.3-5.8)
Glükoosi taluvus (2hPG)
ROC, 7.0: 13.5 (12.2-14.8)
ADA, 7.8: 19.0 (17.2-21.0)

Väga madal
CRITICAL
Negatiivne ennustusväärtus
165
jälgimisuuringud
väike
suurj
suuri
väike
puudub
NPV
Glükohemoglobiin (HbA1c)
ROC, 5.6: 98.4 (98.2-98.6)
ADA, 5.7: 98.1 (97.9-98.3)
IEC, 6.0: 97.2 (96.9-97.4)
Spline, 5.0: 99.0 (98.6-99.3)
Paastuglükoos (FPG)
ROC, 5.6: 98.2 (98.1-98.3)
WHO, 6.1: 97.5 (97.4-97.6)
ADA, 5.6: 98.2 (98.1-98.3)
Spline, 5.1: 98.6 (98.5-98.7)
Glükoosi taluvus (2hPG)
ROC, 7.0: 97.8 (97.5-98.1)
ADA, 7.8: 97.4 (97.1-97.7)

Väga madal
CRITICAL

CI: usaldusintervall

Selgitused

a. Artiklite otsimisel lähtuti otseselt kahest süstemaatilisest ülevaatest, kuid kontrolliti ka uute artiklite olemasolu. Kaasati ainult need artiklid, mis uurisidki nii glükohemoglobiini kui ka paastuglükoosi kasutamist nind võrdlesid sama kuldstandardiga.
b. Kõik patsiendid olid üle 20 aasta vanad ning suurem osa vanuses 50–60.
c. Usaldusvahemikud suhteliselt laiad.
d. I2=91.8%
e. Ainult Aafrika uuringud. 11-st uuringust 7 viidi läbi üldpopulatsioonis, 1 varasema rasedusaegse hüperglükeemiaga patseintide seas, 1 kaasas ainult kõrgvererõhkrõvega patsiendid ning 2 võrdlesid HbA1c diagnostilist täpsust HIV-ga ja ilma HIV-ta patsientide seas.
f. Osades kaasatud üksikuuringutes ei olnud valimi moodustamine piisavalt kirjeldatud.
g. Valiminihe, osadel uuringutel pole valimi loomist kirjeldatud, teistes kaasati huvilised mitte üldpopulatsioonile vastav valim jne
h. "These analyses showed a high level of heterogeneity, indicating that the test performs differently depending on population and setting"
i. Hindab diabeedi asemel eeldiabeeti
j. I2 range 93.3%–94.2%
k. I2 = 100%
l. Uuringutest 4 toimusid kogukonna tasandil ja 5 haigla keskkonnas, uuringutest 6 Euroopast ja 3 Aasiast.

Viited

1.Hoyer A, Rathmann W Kuss O. Utility of HbA1c and fasting plasma glucose for screening of Type 2 diabetes: a meta-analysis of full ROC curves. Diabet Med; 2018.
2.Chivese T, Hirst J,Matizanadzo JT,Custodio M,Farmer A,Norris S,Levitt N. The diagnostic accuracy of HbA1c, compared to the oral glucose tolerance test, for screening for type 2 diabetes mellitus in Africa-A systematic review and meta-analysis. Diabet Med.; 2022.
3.Kaur G, Lakshmi PVM,Rastogi A,Bhansali A,Jain S,Teerawattananon Y,Bano H,Prinja S. Diagnostic accuracy of tests for type 2 diabetes and prediabetes: A systematic review and meta-analysis. PLoS One; 2020.
4.Barry E, Roberts S,Oke J,Vijayaraghavan S,Normansell R,Greenhalgh T.. Efficacy and effectiveness of screen and treat policies in prevention of type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of screening tests and interventions. BMJ; 2017.
5.Lee CMY, Colagiuri S,Woodward M,Gregg EW,Adams R,Azizi F,Gabriel R,Gill TK,Gonzalez C,Hodge A,Jacobs Jr DR Jr,Joseph JJ,Khalili D,Magliano DJ,Mehlig K,Milne R,Mishra G,Mongraw-Chaffin M,Pasco JA,Sakurai M,Schreiner PJ,Selvin E,Shaw JE,Wittert G,Yatsuya H,Huxley RR. Comparing different definitions of prediabetes with subsequent risk of diabetes: an individual participant data meta-analysis involving 76 513 individuals and 8208 cases of incident diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care; 2019.
6.Kodama S, Horikawa C,Fujihara K,Hirasawa R,Yachi Y,Yoshizawa S,Tanaka S,Sone Y,Shimano H,Iida KT,Saito K,Sone H. Use of high-normal levels of haemoglobin A(1C) and fasting plasma glucose for diabetes screening and for prediction: a meta-analysis. Diabetes Metab Res Rev; 2013.
7.Bennett CM, Guo M,Dharmage SC. HbA(1c) as a screening tool for detection of Type 2 diabetes: a systematic review. Diabet Med; 2007.