Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnangUuritavate arvMõjuTõendatuse asteOlulisus
Uuringute arvUuringukavandNihke tõenäosusTõenduse ebakõlaTõenduse kaudsusTõenduse ebatäpsusMuud kaalutlusedEEK-2muu meetodSuhteline
(95% CI)
Absoluutne
(95% CI)
Depressioon, EEK-2, tundlikkus
11
randomiseeritud uuringud
väike
väike
väike
väga suura
puudub
EEK-2, tundlikkus 0.81 (lõikepunkt > 11)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, EEK-2, spetsiifilisus
11
randomiseeritud uuringud
väike
väike
väike
väga suura
puudub
EEK-2, spetsiifilisus 0.81 (lõikepunkt > 11)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, One-Question Screen, tundlikkus
52
randomiseeritud uuringud
väike
suurb
suurc
suurd
puudub
One-Question Screen, tundlikkus 0.67 (0.53-0.79)

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, 1-küsimuselised skriiningud, tundlikkus
63
randomiseeritud uuringud
väike
väga suure
väike
suurf
puudub
1-küsimuselised, tundlikkus 0.32

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, One-Question Screen, spetsiifilisus
52
randomiseeritud uuringud
väike
suurb
suurc
suurd
puudub
One-Question Screen, spetsiifilisus 0.77 (0.56-0.90)

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, 1-küsimuselised skriiningud, spetsiifilisus
63
randomiseeritud uuringud
väike
väga suure
väike
suurf
puudub
1-küsimuselised, spetsiifilisus 0.96

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, 1-küsimuselised skriiningud, positiivne ennustusväärtus (hinnatud millega:: ppv)
63
randomiseeritud uuringud
väike
väga suure
väike
suurf
puudub
1-küsimuselised, PPV 55.6%

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, 1-küsimuselised skriiningud, negatiivne ennustusväärtus (hinnatud millega:: npv)
63
randomiseeritud uuringud
väike
väga suure
väike
suurf
puudub
1-küsimuselised, NPV 92.3%

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, Whooley küsimused, tundlikkus
104
randomiseeritud uuringud
väike
väikeg
väike
väike
puudub
Whooley küsimused, tundlikkus 0.95 (0.88-0.97)
Sh esmatasandil 0.96 (0.91-0.98) (5 uuringut)

Kõrge
KRIITILINE
Depressioon, Whooley küsimused (Two-Question Screen), tundlikkus
62
randomiseeritud uuringud
väike
suurb
suurc
väike
puudub
Whooley küsimused, tundlikkus 0.90 (0.84-0.93)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, Whooley küsimused, spetsiifilisus
104
randomiseeritud uuringud
väike
väikeg
väike
väike
puudub
Whooley küsimused, spetsiifilisus 0.65 (0.56-0.74)
Sh esmatasandil 0.61 (0.48-0.73) (5 uuringut)

Kõrge
KRIITILINE
Depressioon, Whooley küsimused (Two-Question Screen), spetsiifilisus
62
randomiseeritud uuringud
väike
suurb
suurc
väike
puudub
Whooley küsimused, spetsiifilisus 0.66 (0.56-0.75)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 2)
445
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
PHQ-2, tundlikkus 0.91 (0.88-0.94)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 2)
176
randomiseeritud uuringud
suuri
suurj
väike
väike
puudub
PHQ-2, tundlikkus 0.91 (0.85–0.94)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 3)
445
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
PHQ-2, tundlikkus 0.72 (0.67-0.77)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 3)
196
randomiseeritud uuringud
suuri
suurk
väike
väike
puudub
PHQ-2, tundlikkus 0.76 (0.68–0.82)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt varieerub)
67
randomiseeritud uuringud
suurl
suurm
väike
suurn
puudub
PHQ-2, tundlikkus: varieerus 0.42 kuni 0.95
Kaasati vaid esmastasandi skriiningud

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, tundlikkus
72
randomiseeritud uuringud
väike
suurb
suurc
suurd
puudub
PHQ-2, tundlikkus 0.97 (0.45-0.99)

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 2)
445
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
PHQ-2, spetsiifilisus 0.67 (0.64-0.71)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 2)
176
randomiseeritud uuringud
suuri
suurj
väike
väike
puudub
PHQ-2, spetsiifilisus 0.70 (0.64–0.76)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 3)
445
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
PHQ-2, spetsiifilisus 0.85 (0.83-0.87)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 3)
196
randomiseeritud uuringud
suuri
suurk
väike
väike
puudub
PHQ-2, spetsiifilisus 0.87 (0.82–0.90)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt varieerub)
67
randomiseeritud uuringud
suurl
suurm
väike
suurn
puudub
PHQ-2, spetsiifilisus: varieerus 0.61 kuni 0.91
Kaasati vaid esmastasandi skriiningud

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2, spetsiifilisus
72
randomiseeritud uuringud
väike
suurb
suurc
suurd
puudub
PHQ-2, spetsiifilisus 0.77 (0.38-0.95)

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2 + PHQ-9, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 2 + ≥ 10)
445
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
PHQ-2 + PHQ-9, tundlikkus 0.82 (0.76-0.86)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-2 + PHQ-9, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 2 + ≥ 10)
445
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
PHQ-2 + PHQ-9, spetsiifilisus 0.85 (0.82-0.87)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, 2/3-küsimuselised skriiningud, tundlikkus
93
randomiseeritud uuringud
väike
väga suure
väike
suurf
puudub
2/3-küsimuselised, tundlikkus 0.74

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, 2/3-küsimuselised skriiningud, spetsiifilisus
93
randomiseeritud uuringud
väike
väga suure
väike
suurf
puudub
2/3-küsimuselised, spetsiifilisus 0.75

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, 2/3-küsimuselised skriiningud, positiivne ennustusväärtus (hinnatud millega:: ppv)
93
randomiseeritud uuringud
väike
väga suure
väike
suurf
puudub
2/3-küsimuselised, ppv 38.3%
This is significantly greater than the 1:4 false-positive ratetypically generated by GPs when unassisted.

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, 2/3-küsimuselised skriiningud, negatiivne ennustusväärtus (hinnatud millega:: npv)
93
randomiseeritud uuringud
väike
väga suure
väike
suurf
puudub
2/3-küsimuselised, npv 93.0%

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, WHO-5, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt varieerub, <12 ja ≤13)
37
randomiseeritud uuringud
väike
väike
väike
suuro
puudub
WHO-5, tundlikkus varieerus 0.89 kuni 0.94.
Kaasati vaid esmatasandi skriiningud

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, WHO-5, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt varieerub, <12 ja ≤13)
37
randomiseeritud uuringud
väike
väike
väike
suuro
puudub
WHO-5, spetsiifilisus varieerus 0.63 kuni 0.71
Kaasati vaid esmatasandi skriiningud

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, HADS-D, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt 7)
578
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
HADS-D, tundlikkus 0.82 (0.76-0.87)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, HADS-D, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt 8)
578
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
HADS-D, tundlikkus 0.74 (0.68-0.79)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, HADS-D, tundlikkus
92
randomiseeritud uuringud
väike
suurb
suurc
väike
puudub
HADS-D, tundlikkus 0.84 (0.77-0.89)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, HADS-D, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt 7)
578
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
HADS-D, spetsiifilisus 0.78 (0.74-0.81)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, HADS-D, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt 8)
578
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
HADS-D, spetsiifilisus 0.84 (0.81-0.87)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, HADS-D, spetsiifilisus
92
randomiseeritud uuringud
väike
suurb
suurc
väike
puudub
HADS-D, spetsiifilisus 0.81 (0.74-0.86)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
549
randomiseeritud uuringud
väike
suurp
väike
väike
puudub
PHQ-9, tundlikkus 0.88 (0.82-0.92)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
445
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
PHQ-9, tundlikkus 0.86 (0.80-0.90)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, tundlikkus
147
randomiseeritud uuringud
väike
väike
väike
väike
puudub
PHQ-9, tundlikkus varieerus 0.28 kuni 0.95
Kaasati vaid esmastasandi skriiningud

Kõrge
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
1310
randomiseeritud uuringud
väike
väga suurq
väike
suurr
puudub
PHQ-9, tundlikkus 0.81 (0.68–0.89)
(alamgrupp esmatasandi skriinigutest)

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
711
randomiseeritud uuringud
suurs
väga suurt
väike
suurd
puudub
PHQ-9, tundlikkus 0.55 (0.39–0.73)

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
549
randomiseeritud uuringud
väike
suurp
väike
väike
puudub
PHQ-9, spetsiifilisus 0.86 (0.82-0.88)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9 spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
445
randomiseeritud uuringud
väike
suurh
väike
väike
puudub
PHQ-9, spetsiifisus 0.85 (0.82-0.87)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, spetsiifilisus
147
randomiseeritud uuringud
väike
väike
väike
väike
puudub
PHQ-9, tundlikkus varieerus 0.61 kuni 0.98
Kaasati vaid esmastasandi skriiningud

Kõrge
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥10)
1310
randomiseeritud uuringud
väike
väga suurq
väike
väike
puudub
PHQ-9, spetsiifilisus 0.88 (0.84–0.91)
(alamgrupp esmatasandi skriinigutest)

Madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
711
randomiseeritud uuringud
suurs
väga suurt
väike
väike
puudub
PHQ-9, spetsiifilisus 0.96 (0.94–0.98)

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, CES-D short versions (7-10 küsimust), tundlikkus (hinnatud millega:: erinevad)
312
randomiseeritud uuringud
väike
väga suuru
suurv
väike
puudub
CES-D short versions: tundlikkus 0.76 (0.75-0.78)

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, CES-D short versions (7-10 küsimust), spetsiifilisus (hinnatud millega:: erinevad)
312
randomiseeritud uuringud
väike
väga suurw
suurv
väike
puudub
CES-D short versions: spetsiifilisus 0.84 (0.83-0.84)

Väga madal
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥10)
4713
randomiseeritud uuringud
väikex
suury
väike
väike
puudub
PHQ-9, tundlikkus 0.85 (0.79-0.89)
Sh esmatasandil 0.91 (0.80-0.96) (14 uuringut)
(2021 metaanalüüs, andmed kuni mai 2018)

Keskmine
KRIITILINE
Depressioon, PHQ-9, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥10)
4713
randomiseeritud uuringud
väikex
suury
väike
väike
puudub
PHQ-9, spetsiifilisus 0.85 (0.82-0.87)
Sh esmatasandil 0.88 (0.81-0.93) (14 uuringut)
Spetsiifilisus võib olla kõrgem meestel ja 60+ vanusgrupil
(2021 metaanalüüs, andmed kuni mai 2018)

Keskmine
KRIITILINE
Ärevus, GAD-2, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 3)
614
randomiseeritud uuringud
suurz
suuraa
väike
suurd
puudub
GAD-2, tundlikkus 0.80 (0.62–0.91)

Väga madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-2, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt 3)
415
randomiseeritud uuringud
väike
väike
suurab
suurac
puudub
Süstemaatiline ülevaade kaasas 4 uuringut GAD-2 osas, tundlikkus varieerus 0.70 kuni 0.92

Madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-2, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 3)
614
randomiseeritud uuringud
suurz
suuraa
väike
suurd
puudub
GAD-2, spetsiifilisus 0.81 (0.65–0.91)

Väga madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-2, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt 3)
415
randomiseeritud uuringud
väike
väike
suurab
suurac
puudub
Süstemaatiline ülevaade kaasas 4 uuringut GAD-2 osas, spetsiifilisus varieerus 0.61 kuni 0.86

Madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-7, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 7)
714
randomiseeritud uuringud
suurz
suurad
väike
väike
puudub
GAD-7, tundlikkus 0.85 (0.73–0.92)

Madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-7, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
914
randomiseeritud uuringud
suurz
suurae
väike
suurd
puudub
GAD-7, tundlikkus 0.74 (0.61–0.84)

Väga madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-7, tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
216
randomiseeritud uuringud
suuraf
väike
suurag
suurah
puudub
GAD-7, tundlikkus 0.76

Väga madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-7 (PHQ-A), tundlikkus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt 10)
315
randomiseeritud uuringud
väike
väike
suurab
suurac
puudub
Süstemaatiline ülevaade kaasas 3 uuringut GAD-7 osas, tundlikkus varieerus 0.87 kuni 0.89

Madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-7, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 7)
714
randomiseeritud uuringud
suurz
suurad
väike
suurd
puudub
GAD-7, spetsiifilisus 0.75 (0.54–0.88)

Väga madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-7, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
914
randomiseeritud uuringud
suurz
suurae
väike
suurd
puudub
GAD-7, spetsiifilisus 0.83 (0.68–0.92)

Väga madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-7, spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt ≥ 10)
216
randomiseeritud uuringud
suuraf
väike
suurag
suurah
puudub
GAD-7, spetsiifilisus 0.64

Väga madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-7 (PHQ-A), spetsiifilisus (hinnatud millega:: skoori lõikepunkt 10)
315
randomiseeritud uuringud
väike
väike
suurab
suurac
puudub
Süstemaatiline ülevaade kaasas 3 uuringut GAD-7 osas, spetsiifilisus varieerus 0.50 kuni 0.82

Madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-Q-IV (GAD-9), tundlikkus
215
randomiseeritud uuringud
suurai
väike
suurab
suurac
puudub
Süstemaatiline ülevaade kaasas kaks uuringut GAD-Q-IV osas, tundlikkus varieerus 0.83-0.89

Väga madal
KRIITILINE
Ärevus, GAD-Q-IV (GAD-9), spetsiifilisus
215
randomiseeritud uuringud
suurai
väike
suurab
suurac
puudub
Süstemaatiline ülevaade kaasas kaks uuringut GAD-Q-IV osas, spetsiifilius varieerus 0.72-0.89

Väga madal
KRIITILINE

CI: usaldusintervall

Selgitused

a. Ainult 1 üksikuuring
b. Uuringus kokku suur heterogeensus, alamgrupiti ei ole seda välja toodud.
c. Kaasatud uuringud, kus patsientide keskmine või mediaalvanus ≥ 60. Kaasatud erinevas keskkonnas tehtud uuringud, sh väljaspool meditsiinisüsteemi.
d. Lai usaldusvahemik
e. Väga erinevad uuringud, kus kordades erineb depressioonilevimus. Lisaks on summeeritud erinevad lühitestid.
f. Usaldusvahemikud ei ole artiklis raporteeritud, supplement ei ole enam kättesaadav
g. Heterogeensus oli madal (I2 =24.1%) ning esmatasandil tehtud alamuuring andis sarnased tulemused
h. Mõõdukas heterogeensus, kombineeritud erinevates keeltes läbiviidud uuringud
i. Kaasatud uuringute valiku tegi ainult üks autor, varieeruva kvaliteediga alguuringud, mis raporteerisid täpsustamata põhjustel tulemusi eri lõikepunktide kohta.
j. Mõõdukas heterogeensus (I2=43.2%), kombineeritud erinevates keeltes läbiviidud uuringuid
k. Märkimisväärne heterogeensus (I2=81.8%), kombineeritud erinevates keeltes läbiviidud uuringud
l. Varieeruva kvaliteedi ja kavandiga uuringud
m. Heterogeensust pole raporteeritud
n. Varieeruvad uuringukavandid ja väike uuringute arv
o. Väike uuringute arv
p. Märkimisväärne heterogeensus, sh pooltes uuringutest olid uuritavad vanuses ≥ 60 a
q. Märkimisväärne heterogeensus (I2=85.4%), kombineeritud eri keeltes läbiviidud uuringud
r. Lai usaldusvahemik (valim 8496 inimest)
s. Uuringud valis ainult üks hindaja, mõnede uuringute ülesehitus võis mõjutada tulemusi, pimendamine ei ole tihti raporteeritud
t. Märkimisväärne heterogeensus (I2= 82.2%) ka ainult esmatasandit kaasaval ala-uuringul
u. Märkimisväärne heterogeensus (I2=96.8%)
v. Keskendub vanema ea depressioonile ning kaasab üle 50 aasta vanused patsiendid
w. Märkimisväärne heterogeensus (I2=97.0%)
x. Kaasamata jäi 14% patsientidest, kelle puhul ei olnud võimalik saada üksikisiku tasandil andmeid. Neist osad uuringud raporteerisid tundlikkust ja spetsiifilisust ning nende tulemuste lisamisel ei muutunud tulemused oluliselt.
y. Uuringute vahel oli mõõdukas kuni suur heterogeensus, sh kaasab ka spetsiifilisemad uuringud nt mingi kindla muu diagnoosiga patsiendid ning kõikvõimalikud tasandid.
z. Väike uuringute arv, kasutatakse vaid raporteeritud skoori lõikepunktide andmeid, alguuringute kvaliteet osaliselt madal
aa. Märkimisväärne heterogeensus (I2=75.6%), kaasati erinevas keskkonnas tehtud uuringuid, sh väljaspool meditsiinisüsteemi
ab. Kaasatud ainult naised, osaliselt perearsti patsiendid ja osaliselt muud
ac. Pole metaanalüüs, puuduvad usaldusvahemikud
ad. Oluline heterogeensus (I2=64.0%), kaasati erinevas keskkonnas tehtud uuringuid, sh väljaspool meditsiinisüsteemi
ae. Märkimisväärne heterogeensus (I2=82.8%), kaasati erinevas keskkonnas tehtud uuringuid, sh väljaspool meditsiinisüsteemi
af. Madalakvaliteedilised alguuringud, metaanalüüsi oli võimalik kaasata vaid kaks uuringut
ag. Metaanalüüs keskendus madala ja keskmise sissetulekuga majandusega riikidele ning kaasas ka nooremaealisi patsiente
ah. Usaldusvahemikku pole täpsustatud, kuid arvutustesse kaasatud vaid 2 uuringut
ai. Väike kaasatud patsientide arv (247)

Viited

1.Ööpik P, Aluoja A,Kalda R,Maaroos H. Screening for depression in primary care. Family Practice; 2006.
2.Tsoi KK, Chan JY,Hirai HW,Wong SY. Comparison of diagnostic performance of Two-Question Screen and 15 depression screening instruments for older adults: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry; 2017.
3.Mitchell AJ, Coyne JC. Do ultra-short screening instruments accurately detect depression in primary care? A pooled analysis and meta-analysis of 22 studies. Br J Gen Pract; 2007.
4.Bosanquet K, Bailey D,Gilbody S,Harden M,Manea L,Nutbrown S,McMillan D. Diagnostic accuracy of the Whooley questions for the identification of depression: a diagnostic meta-analysis. BMJ Open; 2015 .
5.Levis B, Sun Y,He C,et al. Accuracy of the PHQ-2 Alone and in Combination With the PHQ-9 for Screening to Detect Major Depression: Systematic Review and Meta-analysis. . JAMA; 2020.
6.Manea L, Gilbody S,Hewitt C,North A,Plummer F,Richardson R,Thombs BD,Williams B,McMillan D.. Identifying depression with the PHQ-2: A diagnostic meta-analysis.. J Affect Disord; 2016.
7.El-Den S, Chen TF,Gan YL,Wong E,O'Reilly CL.. The psychometric properties of depression screening tools in primary healthcare settings: A systematic review.. J Affect Disord; 2018.
8.Wu Y, Levis B,Sun Y,He C,Krishnan A,Neupane D,Bhandari PM,Negeri Z,Benedetti A,Thombs BD,DEPRESsion Screening Data (DEPRESSD) HADS Group. Accuracy of the Hospital Anxiety and Depression Scale Depression subscale (HADS-D) to screen for major depression: systematic review and individual participant data meta-analysis. BMJ; 2021.
9.He C, Levis B,Riehm KE,Saadat N,Levis AW,Azar M,Rice DB,Krishnan A,Wu Y,Sun Y,Imran M,Boruff J,Cuijpers P,Gilbody S,Ioannidis JPA,Kloda LA,McMillan D,Patten SB,Shrier I,Ziegelstein RC,Akena DH,Arroll B,Ayalon L,Baradaran HR,Baron M,Beraldi A,Bombardier CH,Butterworth P,Carter G,Chagas MHN,Chan JCN,Cholera R,Clover K,Conwell Y,de Man-van Ginkel JM,Fann JR,Fischer FH,Fung D,Gelaye B,Goodyear-Smith F,Greeno CG,Hall BJ,Harrison PA,Härter M,Hegerl U,Hides L,Hobfoll SE,Hudson M,Hyphantis TN,Inagaki M,Ismail K,Jetté N,Khamseh ME,Kiely KM,Kwan Y,Lamers F,Liu SI,Lotrakul M,Loureiro SR,Löwe B,Marsh L,McGuire A,Mohd-Sidik S,Munhoz TN,Muramatsu K,Osório FL,Patel V,Pence BW,Persoons P,Picardi A,Reuter K,Rooney AG,da Silva Dos Santos IS,Shaaban J,Sidebottom A,Simning A,Stafford L,Sung S,Tan PLL,Turner A,van Weert HCPM,White J,Whooley MA,Winkley K,Yamada M,Thombs BD,Benedetti A. The Accuracy of the Patient Health Questionnaire-9 Algorithm for Screening to Detect Major Depression: An Individual Participant Data Meta-Analysis. Psychother Psychosom; 2020.
10.Moriarty AS, Gilbody S,McMillan D,Manea L. Screening and case finding for major depressive disorder using the Patient Health Questionnaire (PHQ-9): a meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry; 2015.
11.Manea L, Gilbody S,McMillan D. A diagnostic meta-analysis of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) algorithm scoring method as a screen for depression. Gen Hosp Psychiatry; 2015.
12.Park SH, Lee H. Is the center for epidemiologic studies depression scale as useful as the geriatric depression scale in screening for late-life depression? A systematic review. J Affect Disord; 2021.
13.Negeri ZF, Levis B,Sun Y,He C,Krishnan A,Wu Y,Bhandari PM,Neupane D,Brehaut E,Benedetti A,Thombs BD,Depression Screening Data (DEPRESSD) PHQ Group. Accuracy of the Patient Health Questionnaire-9 for screening to detect major depression: updated systematic review and individual participant data meta-analysis. BMJ; 2021.
14.Plummer F, Manea L,Trepel D,McMillan D. Screening for anxiety disorders with the GAD-7 and GAD-2: a systematic review and diagnostic metaanalysis. Gen Hosp Psychiatry; 2016.
15.Nelson HD, Cantor A,Pappas M,Weeks C. Screening for Anxiety in Adolescent and Adult Women: A Systematic Review for the Women's Preventive Services Initiative. Ann Intern Med; 2020.
16.Mughal AY, Devadas J,Ardman E,Levis B,Go VF,Gaynes BN. A systematic review of validated screening tools for anxiety disorders and PTSD in low to middle income countries. BMC Psychiatry; 2020.