Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnangUuritavate arvMõjuTõendatuse asteOlulisus
Uuringute arvUuringukavandNihke tõenäosusTõenduse ebakõlaTõenduse kaudsusTõenduse ebatäpsusMuud kaalutlusedSNAP-IV 18SNAP-IV 26Suhteline
(95% CI)
Absoluutne
(95% CI)
Tundlikkus, SNAP-IV 26 (inglisekeelne)
11
randomiseeritud uuringud
suura
väike
suurb,c
suurd
puudub
96.5%

Väga madal
KRIITILINE
Tundlikkus, SNAP-IV 26 (hispaaniakeelne)
12
jälgimisuuringud
suure
väike
suurf,g
väike
puudub
82.3% (95% CI 81.12–83.57)

Väga madal
KRIITILINE
Tundlikkus, SNAP-IV 26 (hiinakeelne)
13
jälgimisuuringud
suurh
väike
suurf,i
suurj
puudub
76.36%

Väga madal
KRIITILINE
Tundlikkus, SNAP-IV 26 (hiinakeelne)
14
jälgimisuuringud
väike
väike
suurk,l
suurm
puudub
86% (95% CI, 75%–96%)

Väga madal
KRIITILINE
Tundlikkus, SNAP-IV 26 (portugalikeelne)
15
jälgimisuuringud
väike
väike
suurf,n
suuro
puudub
79.2% tähelepanuhäire osal
70.0% hüperaktiivsuse-impulsiivsuse osal
70.8% tõrges-trotsliku käitumise osal (ODD)

Väga madal
CRITICAL
Spetsiifilisus, SNAP-IV 26 (inglisekeelne)
11
randomiseeritud uuringud
suura
väike
suurb,c
suurd
puudub
26.1%

Väga madal
KRIITILINE
Spetsiifilisus, SNAP-IV 26 (hispaaniakeelne)
12
jälgimisuuringud
suure
väike
suurf,g
väike
puudub
82.4% (95% CI 81.13–83.64)

Väga madal
KRIITILINE
Spetsiifilisus, SNAP-IV 26 (hiinakeelne)
13
jälgimisuuringud
suurh
väike
suurf,i
suurj
puudub
80.36%

Väga madal
KRIITILINE
Spetsiifilisus, SNAP-IV 26 (hiinakeelne)
14
jälgimisuuringud
väike
väike
suurk,l
väike
puudub
80% (95% CI, 78%–83%)

Väga madal
KRIITILINE
Spetsiifilisus, SNAP-IV 26 (portugalikeelne)
15
jälgimisuuringud
väike
väike
suurf,n
suuro
puudub
81.1% tähelepanuhäire osal
72.8% hüperaktiivsuse-impulsiivsuse osal
65.7% tõrges-trotsliku käitumise osal (ODD)

Väga madal
CRITICAL

CI: usaldusintervall

Selgitused

a. Üksikuuring, patsiendid suunati ATH sümptomite ja kahtluse tõttu, olid 79% poisid.
b. SNAP-IV täitsid õpetajad. Uuring ei võrdle SNAP-IV eri versioone.
c. Valim: 250 last vanuses 6-17 eluaastat, kes suunati esmasele ATH hindamisele
d. Tulemusnäitajate usaldusvahemikke pole esitatud (250 patsienti)
e. Üksikuuring, kaasati väike osa praksistest (69%) vabatahtlikkuse alusel, kes omakorda valisid ise, millised patsiendid nad kaasavad
f. SNAP-IV täitsid lapsevanemad. Uuring ei võrdle SNAP-IV eri versioone.
g. Valim: 7263 Hispaania last vanuses >6 aastat (eeldatavasti 6-17, pole täpsustatud)
h. Üksikuuring, kaasati ATH diagnostilistele kriteeriumitele vastavad patsiendid
i. Valim: 55 ADHD diagnoosiga last vanuses 6–16 eluaastat ning 55 kontrollisikut
j. Tulemusnäitajate usaldusvahemikke pole esitatud (110 patsienti)
k. SNAP-IV täitsid õpetajad ja lapsevanemad. Uuring ei võrdle SNAP-IV eri versioone. Kaasati ainult lapsed vanuses 6-12 eluaastat.
l. Valim: 1026 õpilast esimesest kuuenda klassini (vanus: 6–12 aastat)
m. Suhteliselt lai usaldusvahemik, hoolimata suurest valimist.
n. Valim: 765 last vanuses 4–16 aastat (641 ilma ATH-ta ja 124 ATH-ga)
o. Üksikuuring, tulemusnäitajate usaldusvahemikke pole esitatud

Viited

1.Hall CL, Guo,B,Valentine,AZ,et,al. The Validity of the SNAP-IV in Children Displaying ADHD Symptoms. Assessment; 2020.
2.Alda JA, Serrano-Troncoso E. Attention-deficit hyperactivity disorder: agreement between clinical impression and the SNAP-IV screening tool. Actas Esp Psiquiatr; 2013.
3.Luo, J, Huang, H, Wang, S, et al, . A Wearable Diagnostic Assessment System vs. SNAP-IV for the auxiliary diagnosis of ADHD: a diagnostic test. BMC Psychiatry; 2022.
4.Coghill D, Du Y,Jiang W,Xian,Lu D,Qian Y,Mulraney M,Su L. A novel school-based approach to screening for attention deficit hyperactivity disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry; 2022.
5.Costa, DS, de Paula, JJ, Malloy-Diniz, LF, et al, , , , , , , . Parent SNAP-IV rating of attention-deficit/hyperactivity disorder: accuracy in a clinical sample of ADHD, validity, and reliability in a Brazilian sample. Jornal de Pediatria; 2019.