RJNK koosolek 02. juunil, 2020

Nõukoja koosolek toimub 2. juunil 2020 kell 13.30–16.30 Tartus.

Päevakord
13.30–13.35 Koosoleku sissejuhatus ja päevakorra tutvustus, nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ülevaatamine. Pille Taba
13.35–13.45 Kokkuvõte nõukoja korraliste koosolekute vahelisel ajal e-vormis tehtud tööst. Nõukoja liikmete tagasiside e-tööle – milliseid ülesandeid ka edaspidi vajadusel e-vormis täita. Kaja-Triin Laisaar
13.45–14.15 2020. a ravijuhendite koostamise vahekokkuvõte, sh töö käigus ilmnenud nn jätkujuhendite koostamise vajadus. Ravijuhendite püsisekretariaat
14.15–14.35 2020. a ravijuhenditele retsensentide valimine. Kaja-Triin Laisaar
14.35–14.50 Kohvipaus
14.50–15.10 Ravijuhendite rakendustegevuste vahekokkuvõte. Marion Kalju
15.10–15.40 Ravijuhendite koostamist puudutava eestikeelse info esitamise vormi ja mahu arutelu püsisekretariaadi koostatud nn kondikava põhjal. Kaja-Triin Laisaar
15.40–16.10 Ravijuhendite Nõukoja töökorra ajakohastamine. Pille Taba ja Kaja-Triin Laisaar
16.10–16.20 Jooksvad küsimused, sh lisakoosoleku (oktoobris/novembris) vajaduse arutelu. Pille Taba ja Kaja-Triin Laisaar
16.20–16.30 Koosoleku kokkuvõte. Pille Taba

Koosoleku protokoll.
 

Текст

Расстояние между строчками

Контраст

Установки