RJNK koosolek 08. juunil 2021

13.00–13.05      Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide läbivaatus. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
13.05–13.15      Kokkuvõte nõukoja koosolekute vahelisel ajal elektroonselt tehtud tööst. Kaja-Triin Laisaar (ravijuhendite püsisekretariaat)
13.15–13.45      Kolme ravijuhendi käsitlusala arutelu ja sobivusel kinnitamine. Kairit Linnaste, Urmeli Katus (ravijuhendite püsisekretariaat), Liisa Saare (sekretariaadi juht)

 • „Transfusioonravi juhend (I osa*). Äge verejooks ja massiivne transfusioon; patsiendi operatsioonile eelnev ambulatoorne ja perioperatiivne käsitlus.“
 • „Migreeni esmane diagnostika ja farmakoteraapia täiskasvanutel"
 • „Infektsioonikontrolli nõuded: standard- ja isolatsiooninõuded" (algselt teemaalgatuses pealkirjaks “Tervishoiutekkeliste nakkuste ennetamise ja kontrolli juhend”)
13.45–14.25      Ravijuhendi “2. tüüpi diabeedi diagnostika ja ravi” arutelu ja sobivusel kinnitamine.
 • Ettekanne juhendi koostamisest. Mart Roosimaa (töörühma juht) ja Urmeli Katus (sekretariaadi juht, ravijuhendite püsisekretariaat)
 • Kokkuvõte retsensentide ja avalikkuse (patsiendi- ja erialaorganisatsioonide, tervishoiuasutuste) tagasisidest. Urmeli Katus (ravijuhendite püsisekretariaat)
14.25–15.05      Ravijuhendi “Kroonilise südamepuudulikkusega täiskasvanud patsiendi käsitlus esmatasandil” arutelu ja sobivusel kinnitamine.
 • Ettekanne juhendi koostamisest. Ruth Kalda (töörühma juht) ja Alar Irs (sekretariaadi juht)
 • Kokkuvõte retsensentide ja avalikkuse (patsiendi- ja erialaorganisatsioonide, tervishoiuasutuste) tagasisidest. Tatjana Meister (ravijuhendite püsisekretariaat)
15.05–15.15      Sirutuspaus
15.15–15.55      Patsiendijuhendi “Vaevuste leevendamine palliatiivses ravis” arutelu ja sobivusel kinnitamine.
 • Ettekanne juhendi koostamisest. Pille Sillaste (töörühma juht) ja Kaire Pakkonen (sekretariaadi juht)
 • Kokkuvõte patsientide tagasisidest. Anna Vesper (ravijuhendite püsisekretariaat)
15.55–16.15      Lühiülevaade ravijuhendite koostamise hetkeseisust. Kaja-Triin Laisaar (ravijuhendite püsisekretariaat)
16.15–16.55      Muud küsimused. Kaja-Triin Laisaar (ravijuhendite püsisekretariaat)
 • Silmaarstide poolt „Lapse tervise jälgimise juhendiga“ seoses tõstatatud küsimus
 • Tööse võetud ravijuhendite nn jätku-juhendite vajadus
 • 2022. aastal ajhakohastamisele kuuluvad ravijuhendid
 • Nõukoja järgmised elektroonsed tööülesanded
16.55–17.00      Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
 
 

Avalik dokument

rjnk-08062021-protokoll.pdf

Текст

Расстояние между строчками

Контраст

Установки