Декларация интересов

Töösuhe ja nõustamine

Kas olete viimase kahe aasta jooksul saanud tasu ravimi- ja meditsiiniettevõtetelt, sh tasu ekspertiiside ja nõustamise eest?Teadusuuringu toetus

Kas teie asutus või uurimisüksus on viimase kahe aasta jooksul saanud toetust või rahastust ravimi- ja meditsiiniettevõtetelt?Avalikud seisukohad ja ametikohad

Kas olete viimase kahe aasta jooksul pidanud tasustatud või tasustamata ametit või töötanud mõnel muul ametikohal, kus teilt oodatakse ravijuhenditega seotud seisukoha esindamist või kaitsmist?Lisateave

Kas ravijuhend toob teie teada kasu inimestele, kellega teil on ühised olulised isiklikud, rahalised või ametialased huvid või mõjutab nende huvisid ebasoovitavalt? Nende isikute all mõeldakse teie lähedasi pereliikmeid ja lähedasi kolleege.Kinnitan, et ülaltoodud andmed on mulle teadaolevalt õiged ja täielikud.

Kui eelmainitud informatsioon muutub, teatan sellest asjaomastele isikutele ning täidan uue, muutusi kajastava huvide deklaratsiooni. Selliste muutustena käsitletakse kõiki muutusi, mis tekivad enne koosolekut või tööga alustamist või nende kestel või ajal kuni lõplike tulemuste avaldamiseni.

Текст
Расстояние между строчками
Контраст
Установки