Eesmärk

Nõukoja töö eesmärk on patsientidele osutatavate tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamine erinevatel tasanditel tänu tõenduspõhiste ja kulutõhusate, kohalike olude ja väärtushinnangutega arvestavate Eesti ravijuhendite abil.

Järgides käsiraamatut, on nõukoja põhilised tegevused eesmärgi saavutamiseks:

  • Vastavalt käsiraamatus toodud hindamiskriteeriumitele valib kord aastas ravijuhendite algatajate esitatud taotluste seast potentsiaalsete ravijuhendite teemad, arvestades Tervisekassa esitatud rahalisi võimalusi.
  • Teeb Tervisekassa juhatusele ettepaneku rahastada taotluste seast väljavalitud ravijuhendite koostamist.
  • Kinnitab Tervisekassa rahastatava ravijuhendi väljatöötamiseks töörühma ja selle juhi.
  • Annab töörühmale ülesande teha Tervisekassa juhatusele ettepanekud konkreetse ravijuhendi koostamise sekretariaadi liikmete osas.
  • Kinnitab töörühma ja sekretariaadi liikmete huvide konfliktide arvesse võtmise korra ja hindab huvide konflikte enne ravijuhendi koostamist ja protsessis.
  • Kinnitab enne ravijuhendi koostamist selle lõpliku käsitlusala.
  • Kinnitab lõpliku ravijuhendi ja selle rakendusplaani ning määrab rakendusplaani täitmise jälgimise eest vastutaja.
  • Hindab pärast ravijuhendi kinnitamist vähemalt kolme aasta jooksul ravijuhendi praktikasse rakendumist.
Nõukoja töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, vähemalt neli korda aastas. Koosolekutel otsustatakse koostamisele võetavate ravijuhendite teemad, kiidetakse heaks valminud ravijuhendid, jälgitakse koostamisel olevate juhendite edenemist ja vajadusel nõustatakse juhendite koostamist.

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded