Parkinsoni tõbi

Patsiendijuhendid on soovituslikuks abimaterjaliks
Parkinsoni tõbi on krooniline kesknärvisüsteemi haigus, mis põhjustab liikumishäiret. Selle ravi on pikaajaline ja ravimeeskonnas osalevad paljude erialade spetsialistid. Nende kõrval on oluline osa ka haigel endal ja tema pereliikmetel, kelle informeeritus on haigusega toimetuleku ja elukvaliteedi paranemise eelduseks. 
Trükise eesmärgiks on anda igakülgset informatsiooni
Parkinsoni tõve sümptomite ja kulu, diagnoosi- ja ravivõimaluste kohta. Olulise osa moodustavad nõuanded igapäevase eluga toimetulekuks ning stressist ja meeleolulangusest ülesaamiseks. Raamat ei anna täpseid viiteid raviannuste või ravimeetodite kasutamiseks, vaid on eelkõige ülevaatlikuks infomaterjaliks haiguse mõistmisel ja sellega kohanemisel.

Sisukord: 
Mis on Parkinsoni tõbi ja millised on haiguse tekkemehhanismid?
Kuidas diagnoositakse Parkinsoni tõbe ja millised on ravivõimalused?
Milline on haiguse kulg ja kuidas see võib mõjutada haigete ja nende perede tulevikku?
Kuidas toime tulla igapäevase eluga (praktilisi nõuandeid)?
Kuidas toime tulla stressiga ja meeleolulangusega?
Millised on võimalikud toetused kroonilise liikumispuudega haiguse puhul?
Kuidas mõjutab krooniline liikumishäirega haigus teiste pereliikmete elu ja kuidas esilekerkivaid probleeme lahendada?
Kuidas aidata Parkinsoni tõvega pereliiget?
Kuidas leida lisainformatsiooni haiguse kohta?

Trükist jagasid patsientidele ja nende lähedastele tervishoiuasutused ja patsiendiühendused. Kogutiraaž oli 3000.

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded