10.september 2013

10.septembri koosoleku teemad: 

  1. Ülevaade 2012 ravijuhendite koostamise seisust
  2. 2013 ravijuhendite töörühmade kinnitamine ja 2012 ravijuhendite koosseisude muudatused (lisa1)
  3. Ravijuhendi „Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ kokkuvõte rakenduskavast
  4. Kokkuvõte ravijuhendite koostamise koolitusest
  5. Arutelu töökorraldusest edaspidi
-          Sekretariaat
-          Metoodiline tugi uutele ravijuhenditele
  1. Patsiendijuhendid
  2. Algoritmide ja muud juhendite seos ravijuhendite nõukojaga

Koosoleku protokolli lühiversioon

Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded