9.september 2014

9.septembri koosoleku teemad

1. Ravijuhendi RJ-F/2.1-2014 Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire käsitlus esmatasandil ja rakenduskava heakskiitmine.

2. Ülevaade 2013.a. ravijuhendite koostamisest

    2.1 Retsensentide kinnitamine ravijuhendile: Kirurgilise ohutuse kontrollkaardi kasutamine operatsioonitubades)

3. 2014.a. ravijuhendi töörühmade liikmete kinnitamine ja esialgne koostamise ajakava

4. Ülevaade tegevusjuhendist „Õe ambulatoorne vastuvõtt“

5. Kokkuvõte Eesti ravijuhendi RJ-I/1.1-2012 „Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ rakendustegevustest:

    5.1 Kliiniline auditi „Esmase kõrgvererõhktõvega patsiendi käsitluse kvaliteet perearstikeskuses“ aruanne

    5.2 Rakendusuuringu „Täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus vererõhu riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende ennetamisest“ tulemused

    5.3 Patsiendijuhendi tutvustamine (fookusrühma tagasiside)
6. Muud küsimused
    6.1 Ravijuhendite andmebaasis olevad vanad ravijuhendid

 Koosoleku protokolli lühiversioon

Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded