2.detsember 2014

Koosoleku päevakord
 
1. Ravijuhendi RJ-J/3.1-2014 Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil ja rakenduskava heakskiitmine – Kutsutud: M.Oona ja K.Veidrik
 
2.2014 ravijuhendite käsitlusalade ja töörühma muudatuste kinnitamine (töörühma juhatajad skypes)
a. Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus
b. Kroonilise venoosse haavandi käsitlus
c. Insuldijärgne taastusravi
d. Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus
 
3. Patsiendijuhendi kinnitamise protsessi kokkuleppimine.
 
4. Kokkuvõte 3 aasta ravijuhendite nõukoja tegevusest ja ülevaade uuest koosseisust. 
 
5. 2015 aasta tööplaan ja 2015 koosolekute ajad 
 
6. Ravijuhendi teemaalgatused 2015 
 
7. Edasised arengud 
 
 
Koosoleku protokolli lühiversioon.
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded