3.märts 2015

3.märtsi päevakava

1.      Ülevaade nõukoja liikmete huvidest

2.      2015 ravijuhendi teemade valimine rahastamiseks
 
3.      Ülevaade 2012, 2013 ja 2014 ravijuhendite seisust ja valmimise ajakavast.
 
Koosoleku protokolli lühiversioon
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded