12.mai 2015

Koosoleku päevakord

 
1. Käsitlusjuhendite tutvustus
2. Ravijuhendi RJ-L/6.1-2015 Lamatiste käsitlus - ennetamine ja konservatiivne ravi heakskiitmine. 
3. 2015 ravijuhendite töörühma ja sekretariaadi juhatajate ja töörühmade kinnitamine
4. WHO ülevaate tegevus- ja ajakava teadmiseks
5. Ülevaade NICE visiidist

Muu aktuaalne 

 

Koosoleku protokolli lühiversioon.

Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded