8.september 2015

1. Sissejuhatus, nõukoja liikmete huvide deklaratsioonid

2. Ravijuhendi RJ-F/7.1-2015 Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus koos rakenduskavaga heakskiitmine/mitteheakskiitmine

3. 2015 ravijuhendite töörühma ja sekretariaadi juhatajate ja töörühmade ning metoodikute kinnitamine

4. Käsitlusjuhenditega seotud tegevuste ülevaade

5. Muud küsimused

-          WHO hinnangu esmased tulemused

-          Edasine töökorraldus

-          8. detsembri nõukoja koosoleku päevakord

Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded