10.aprill 2012

10.aprilli koosoleku pävakord:

1.Kokkuvõte nõukoja liikmete huvide deklaratsioonist (lisa 1)
2.Nõukojale esitatud 2012.a. teemade algatuste hulgast haigekassa toetusel ettevalmistatavate ravijuhendite valimine
3.Ravijuhendi „Täiskasvanu kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ hindamine ja heakskiitmine
4.Hinnangud ravijuhenditele „Raseduse jälgimise juhend“ ja „Glükohemoglobiini kasutamine diabeedi diagnoosimiseks“, mis on esitatud heakskiitmiseks
5.Nõukoja järgmise koosoleku aeg ja päevakord
Koosoleku protokolli lühiversioon (otsused).
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded