8.detsember 2015

RAVIJUHENDITE NÕUKOJA KOOSOLEKU PROTOKOLL 8.12.2015

PÄEVAKORD:
1. Sissejuhatus, nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide arutelu.
2. Ravijuhendi Perioperatiivse ägeda valu käsitlus koos algoritmi ja rakenduskavaga heakskiitmine/mitteheakskiitmine
3. RJ-F/7.1-2015 Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitluse algoritmi ja rakenduskava heakskiitmine/mitteheakskiitmine (TAI)
4. 2015 alustatud ravijuhendid:
a. Alzheimeri ravijuhendi käsitlusala kinnitamine (Töögrupp, sekretariaat, juhid)
b. Ülevaade virvendusarütmia ravijuhendi koostamisega seonduvast
5. Ülevaade ravi- ja patsiendijuhendite, rakenduskavade seisust ja valmimise ajakavadest
6. Ülevaade Käsitlusjuhendite seisust
7. Muud küsimused:
    a. Ravijuhendite käsiraamatu uuendamise hetke järg ja edasised plaanid
    b. 2016.aasta tööplaani kava kokkuleppimine:
  • 19.jaanuar – Tuberkuloosi ja a. Alzheimeri RJ käsitlusala kinnitamine, „Lamatiste ennetamine ja ravi“, „Ärevushäire“, „Astma“ PJ heakskiitmine
  • 8.märts – uute RJ teemade valik, kinnitamine
  • 3.mai
  • 4.oktoober
  • 6.detsember

8. Koolituse "Tõenduspõhiste ravijuhendite koostamine: Tõendusmaterjalist soovituseni. From evidence to recommendation." 30.11.-01.12.2015 tagasiside

 
 Vastu võetud otsused:
Otsused:
1. päevakorrapunkt: teadmiseks võetud
2. Ravijuhendi Perioperatiivse ägeda valu käsitlus koos algoritmi ja rakenduskava: esitada koos arutatud muutmisettepanekutega uuesti RJNK 19.jaanur 2016
3. RJ-F/7.1-2015 Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitluse algoritmi ja rakenduskava: Kiita heaks ravijuhendi rakenduskava ja tingimustega visuaali parendamiseks algoritm
4. a. Alzheimeri ravijuhendi käsitlusala: esitada koos arutatud muutmisettepanekutega uuesti RJNK 19.jaanuar 2016
4. b. Ülevaade virvendusarütmia ravijuhendi koostamisega seonduvast: teadmiseks võetud
5. Ülevaade ravi- ja patsiendijuhendite, rakenduskavade seisust ja valmimise ajakavadest: teadmiseks võetud
6. Ülevaade Käsitlusjuhendite seisust: esitada uus ülevaade märtsikuu RJNK koosolekul
7. a. Ravijuhendite käsiraamatu uuendamise hetke järg ja edasised plaanid : uus ülevaade 19.jaanuari RJNK koosolekul
7. b. 2016.aasta tööplaani kava kokkuleppimine: heakskiidetud
8. Koolituse "Tõenduspõhiste ravijuhendite koostamine: Tõendusmaterjalist soovituseni. From evidence to recommendation." 30.-11.-01.12.2015 tagasiside: esitada uute alustavate töögruppide koolituskava RJNK 19.01.2016 koosolekul
 
 
Koosoleku lühiprotokoll on leitav siit
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded