5.-12.12.2016 e-koosolek

Nõukoja e-koosoleku kava:
 PROTOKOLL
 1. Töörühma liikmete nimekirjade muudatuste kinnitamine:
a)       2016.aasta ravijuhendi „HIV-positiivsete isikute varajane avastamine, ravi ja edasine käsitlus“ töörühma koosseisu muutuse kinnitamine
b)      2016. aasta ravijuhendi „Kodade virvendusarütmia“ töörühma koosseisu muutuse kinnitamine
2. 2017.aastal heakskiitmiseks saabuvate ravijuhenditele retsensentide kinnitamine:
a)       Kroonilise venoosse haavandi ravijuhend (märts)
b)      Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitluse ravijuhend (mai)
c)       Alzheimeri tõbi, diagnoos ja ravi ravijuhend (oktoober)
Ravijuhendite rakenduskavade ülevaade, parendamisettepanekute esitamine.
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded