19.01.2016

PÄEVAKORD:
1. Sissejuhatus, nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide arutelu.
2. Heakskiitmiseks esitatud ravi- ja patsiendijuhendi arutelu
2.1 RJ-R/8.1-2016 „Perioperatiivse ägeda valu käsitlus heakskiitmine/mitteheakskiitmine
2.2 RJ-F/7.1-2015 „Lamatiste käsitlus“ – heakskiitmisele heakskiitmine/mitteheakskiitmine
2.2.1 PJ-L/12.1-2016 „Lamatiste käsitlus“ patsiendijuhendi heakskiitmine
3 2015 alustatud ravijuhendite käsitlusalade kinnitamine/mittekinnitamine:
3.1 „Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi“ ravijuhendi käsitlusala kinnitamine (töögrupi ja sekretariaadi juhid), huvide deklaratsioonide koondi esitamine
3.2 „Tuberkuloosi diagnostika (sh varajane diagnostika) ja ravi“ ravijuhendi käsitlusala kinnitamine, huvide deklaratsioonide koondi esitamine
4 Patsiendijuhendite heakskiitmiseks/mitteheakskiitmiseks esitamine
4.1 PJ-J/11.1-2016 „Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil“ patsiendijuhendi tööversiooni heakskiimine/mitteheakskiitmine
4.2 PJ-F/13.1-2016 „Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire käsitlus perearstiabis“ patsiendijuhendi tööversiooni heakskiitmine
5 Muud küsimused:
5.1 Ravijuhendite käsiraamatu uuendamise hetke järg ja edasised plaanid
 
VASTUVÕETUD OTSUSED:
1. päevakorrapunkt: teadmiseks võetud. Kõik RJNK põhi- ja asendusliikmed esitavad uued huvide deklaratsioonid enne uute ravijuhendite teemade valimisi (tulenevalt RJ käsiraamatust peatükk 3)
2.1 Kiita heaks ravijuhend RJ-R/8.1-2016 „Perioperatiivse ägeda valu käsitlus“ ning rakenduskava. Skaalade valideerimine jääb rakenduskava osaks.
2.2 Kiita heaks ravijuhend RJ-L/6.1-2016 „Lamatiste käsitlus“ ning ravijuhendi rakenduskava täiendustega . Viia vastavad muudatused sisse
2.2.1 Mitte kiita heaks Patsiendijuhendi PJ-L/12.1-2016 „Lamatiste käsitlus.
       Esitada uuesti RJNKle heakskiitmiseks, kui on lisandunud patsiendi fookusgrupi tagasiside.
3.1 Kinnitada “Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi” käsitlusala, soovitusega jätta välja madalad töörühma hindamistulemused saanud küsimused nr 7 ja 8
3.2. Kinnitada „Tuberkuloosi diagnostika (sh varajane diagnostika) ja ravi“ käsitlusala, soovitusega kohandada kliinilised küsimused nr 2, 8, 5-7, 14, 15 PICO formaati
4.1 Mitte kiita heaks PJ-J/11.1-2016 „Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil“.
       Esitada uuesti RJNKle heakskiitmiseks, kui on lisandunud patsiendi fookusgrupi tagasiside.
4.2 Mitte kiita heaks PJ-F/13.1-2016 „Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire käsitlus perearstiabis“.
       Esitada uuesti RJNKle heakskiitmiseks, kui on lisandunud patsiendi fookusgrupi tagasiside.
5    Teadmiseks võetud. Kinnitati retsensendid Kaja- Triin Laisaar ning Raul Kiivet.
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded