29.mai 2012

29.mai koosoleku päevakord:
 
1. Huvide deklaratsioonid (lisa 1) ja huvide konflikti lahendamise reeglite kinnitamine.
2. Ravijuhendi „Täiskasvanu kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ rakenduskava kinnitamine.
3. Arutelu uute ravijuhendite töörühma liikmete osas.
4. Nõukoja põhi- ja asendusliikmete lepingu kavandite kinnitamine. 
5. Kokkuvõte nõukoja liikmetelt saabunud ettepanekutest algatuste hindamismetoodika ja vormide kohta. 
6. 2012. a tööplaani (sh koolitused) kinnitamine.
 

Koosoleku protokolli lühiversioon (otsused). 

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded