8.märts 2016

Päevakord ning koosoleku protokoll
 
13.00 - 13.10                   Sissejuhatus koosolekule
 
13.10 - 14.10                  1. Ülevaade nõukoja liikmete huvide deklaratsioonidest
                                         
                                          2. Heakskiitmiseks esitatud ravijuhendi arutelu
 
                                          RJ-E/12.1-2016 „Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist“,
                                          Lisaks algoritmid, rakenduskava, ülevaade retsensentide ja erialaseltside tagasisidest
 
14.10 - 14.40                  3. 2016.a. ravijuhendite teemaalgatuste valimine rahastamiseks
 
10min paus
 
14.50 – 15.50                 4. Ravijuhendite koostamise käsiraamatu täiendatud versiooni retsensioonide kokkuvõte, käsiraamatu muudatused, arutelu.
 
 
15.50 – 16.00                Koosoleku lõpetamine
 
 
 
Koosoleku toimumiskoht: Tartu – Biomeedikum, ruum 1038 
 
Kogunemine alates 12.30, koosolek: 13.00-16.00
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded