RJNK koosolek 03. märtsil, 2020

Ravijuhendite nõukoja koosolek 3.03.2020
13.30–13.35 Koosoleku sissejuhatus, päevakorra tutvustus, ravijuhendite nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ülevaatamine. Pille Taba
13.35–13.45 2020. a ravijuhendite töörühmade koosseisude ülevaade: liikmete elektroonse kinnitamise tulemuste kokkuvõte, elektroonse kinnitamise järgselt toimunud täienduste/muutuste tutvustus. Arutelu ja kinnitamine.
Tatjana Meister. Urmeli Katus. Anna Vesper. Kairit Linnaste. Kaja-Triin Laisaar.
13.45–14.05 Ajakohastatavate ravijuhendite “Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil“, “Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agorafoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis” ja “Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus” käsitlusalade arutelu ja kinnitamine. Kaja-Triin Laisaar
14.05–14.20 Jätkujuhendi “HIV-testimine (sh meditsiiniväline testimine)” käsitlusala arutelu. Urmeli Katus
14.20–14.30 Uute ravijuhendite (südamepuudulikkus; 2. tüübi diabeet) ja jätkujuhendi “Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientide taastusravi” koostamise (esmajoones käsitlusala koostamise) kava tutvustus. Kaja-Triin Laisaar. Tatjana Meister.
14.30–14.35 Kohvipaus
14.35–14.50 Ravijuhendi “HIV-infektsiooni kokkupuute-eelne ja -järgne profülaktika ning HIV-positiivsete isikute ravi” patsiendi infomaterjali arutelu ja kinnitamine. Urmeli Katus
14.50–15.05 Eesti Haigekassa kokkuvõte ravijuhendite rakendustegevustest. Marion Kalju
15.05–15.20 Ravijuhendi „Palliatiivse ravi juhend (I osa). Sümptomaatiline ravi“ arutelu ja kinnitamine. Anna Vesper. Jelena Leibur (töörühma liige).
15.20–16.00 Ravijuhendi „Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse käsitlus“ ja patsiendi infomaterjali arutelu ja kinnitamine. Rain Jõgi (töörühma juht), Kai Kliiman (sekretariaadi juht). Tatjana Meister
16.00–16.10 Ravijuhendite Nõukoja liikmete tagasisideküsitluse kokkuvõte. Mariliis Põld
16.10–16.25 Ravijuhendite koostamise alase koostöö (Eesti Haigekassa – Ravijuhendite Nõukoda – Tartu Ülikool), sh nõukoja töökorra ning eestikeelse ravijuhendite koostamise käsiraamatu küsimuste arutelu. Kaja-Triin Laisaar
16.25–16.30 Koosoleku kokkuvõte. Pille Taba

Koosoleku protokoll

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded