RJNK koosolek 07. septembril 2021

Koosoleku päevakord:
13.00–13.05 Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide läbi vaatamine. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
13.05–13.15 Nõukoja eelmise korralise koosoleku protokolli kinnitamine. Kaja-Triin Laisaar (ravijuhendite püsisekretariaat)
Nõukojalt juulis saadud elektroonse tagasiside põhjal tehtud täiendus on tähistatud kollasega, lisaks arutatakse üht ettepanekut käesoleval koosolekul ühe päevakorrapunktina.
13.15–13.25 Nõukoja liikmetele oluliste ürituste info edastamine. Kaja-Triin Laisaar
• 6. oktoobril kell 14.00–16.30 ravijuhendite koostamise GRADE-metoodika nüansse ja nõukoja rolli käsitlev (veebi)koolitus nii nõukoja põhi- kui asendusliikmetele
• TÜ arstiteaduskonna aastapäeval ravijuhendite teemaline ettekanne "Kuivõrd patsientide hääl ravijuhenditesse jõuab?" 8. oktoobril kell 10.00–14.00 toimuval teemakonverentsil “Võrdne kohtlemine meditsiinis ja patsiendiohutus“
13.25–13.35 Töös olevate ravijuhendite uute meeskonnaliikmete kinnitamine. Kaja-Triin Laisaar
• "Suitsetamisest loobumise nõustamise juhend": sekretariaadiga liitub Mariliis Põld
• "Infektsioonikontrolli standard- ja isolatsiooninõuded": töörühmas vahetub Eesti Haigekassat esindanud liige – Marge Vaikjärv’e asemel asub tööle Terje Nirgi
13.35–13.50 Nõukoja informeerimine ravijuhendite valmimise järgselt koostatavatest materjalidest. Kaja-Triin Laisaar
• Lühiülevaade materjalidest (nt koolitus, kasutusjuhend vm), mida võidakse koostada pärast juhendi kinnitamist, et hõlbustada/toetada ravijuhendi kasutuselevõttu
• Nõukojale ravijuhendiga “Alaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil. RJM/38.1-2019” seotud (abi)materjalide koostamisest teadaandmine
13.50–14.20 Nõukoja eelmisel korralisel koosolekul tingimuslikult kinnitatud ravijuhendites tehtud muudatuste ja nende juhenditega seotud patsiendimaterjalide koostamise hetkeseisu tutvustamine. Urmeli Katus, Tatjana Meister ja Kaja-Triin Laisaar
• „2. tüüpi diabeedi diagnostika ja ravi”.
• „Kroonilise südamepuudulikkusega täiskasvanud patsiendi käsitlus esmatasandil”
14.20–14.25 2022. aastal ravijuhendite koostamiseks teemaalgatuste esitamine. Kaja-Triin Laisaar
• Teemaalgatuste esitamise tähtaeg 1. oktoober 2021
14.25–14.40 Sirutuspaus
14.40–15.10 2022. aastal ajakohastamisele minevate ravijuhendite ajakohastamise mahu ja sisu ekspertiisi tellimine – võimalike ekspertide tutvustamine ja arutamine. Kaja-Triin Laisaar
• „Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlus. RJ-A/18.1-2017“
• „Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi. RJ-G/23.1-2017“
• „Kroonilise venoosse haavandi käsitlus. RJ-I/21.1-2017“
• „Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus. RJ-N/16.1-2017“
• „Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus. RJP/15.1-2017“
• „Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist. RJ-E/12.1-2016“
15.10–16.10 Nelja 2021. aasta septembris töösse mineva ravijuhendi töörühma koosseisu tutvustamine ja arutamine. Kaja-Triin Laisaar, Tatjana Meister ja Kadi Kallavus
• Ajakohastatav ravijuhend „Perioperatiivne ägeda valu käsitlus. RJ-R/8.1-2016“
• Ajakohastatav ravijuhend „Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi. RJ-L/6.1-2016“
• Uus ravijuhend „Terve täiskasvanu tervise jälgimine“
• Osaliselt ajakohastatav ravijuhend „Lapse tervise jälgimise juhend. RJ-Z/29.1-2019”
16.10–16.40 Kuidas ja millal töötatakse välja ravijuhendi (rakendumise) seireindikaatorid? Pille Lõmps (Eesti Haigekassa)
16.40–16.50 Nõukoja lisakoosoleku (9. novembril 2021) vajaduse arutamine. Kaja-Triin Laisaar
16.50–17.00 Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded