RJNK koosolek 09. novembril 2021

13.00–13.05      Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ajakohastamine. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
13.05–13.15      Koosolekutevahelisel ajal elektroonselt tehtud töö kokkuvõte. Kaja-Triin Laisaar (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)

 • Kinnitati 7.09.2021 koosoleku protokoll
 • Kinnitati nelja alustava ravijuhendi meeskond ja täiendused kahe töös olnud ravijuhendi meeskonnas
 • Kinnitati ravijuhendis „2. tüüpi diabeedi diagnostika ja ravi” pärast 8.06.2021 tingimuslikku kinnitamist vastavalt nõukoja ettepanekutele tehtud muudatused
13.15–13.20      Töös olevate ravijuhendite meeskondade muudatuste kinnitamine. Kaja-Triin Laisaar
 • Ajakohastatava ravijuhendi „Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi“ sekretariaati asub juhtima Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lektor Ljudmila Linnik
 • Ravijuhendi „Infektsioonikontrolli standard- ja isolatsiooninõuded“ töörühmas vahetub Eesti Haigekassa esindaja ja konsultandina kaasatakse Puhastusekspert OÜ juhatuse esimees Helge Alt
13.20–14.10      Patsiendi infomaterjalide arutelu ja sobivusel kinnitamine
Ravijuhendi koostamist koordineerinud TÜ ravijuhendite püsisekretariaadi liige tutvustab materjali, teeb kokkuvõtte patsientidelt laekunud tagasisidest ja selle põhjal materjalis tehtud muudatustest
 • „2. tüüpi diabeet“. Urmeli Katus
 • „Südamepuudulikkuse tegevusplaan patsiendile“. Tatjana Meister
14.10–14.30      Ravijuhendi „Terve täiskasvanu tervise jälgimine“ (tööpealkiri) käsitlusala koostamisel tekkinud küsimuste arutelu. Kadi Kallavus ja Kaja-Triin Laisaar
Juhendi koostamist koordineeriv ravijuhendite püsisekretariaadi esindaja tutvustab käsitlusala koostamisel tekkinud põhimõttelisi küsimusi, sh haakumist samal teemal koostatud tervisetehnoloogia hindamise raportiga “Tervete täiskasvanute tervisekontrollid”. 
14.30–14.45      Sirutuspaus
14.45–15.15      Ravijuhendi „Lapse tervise jälgimise juhend” ajakohastatava osa “Lapse silmakontroll ja nägemisteravuse hindamine” käsitlusala arutelu ja sobivusel kinnitamine. Liisa Saare (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)
15.15–15.45      2022. aastal koostamiseks esitatud ravijuhendite teemaalgatuste käsitluse tutvustamine. Kaja-Triin Laisaar
Püsisekretariaadi esindaja tutvustab teemaalgatuste hindamise ja pingeritta seadmise süsteemi.
 • „Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlus. RJ-A/18.1-2017“
 • „Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi. RJ-G/23.1-2017“
 • „Kroonilise venoosse haavandi käsitlus. RJ-I/21.1-2017“
 • „Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus. RJ-N/16.1-2017“
 • „Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus. RJ-P/15.1-2017“
 • „Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist. RJ-E/12.1-2016“
15.45–16.15      Ravijuhendite veebikeskkonna https://ravijuhend.ee uue versiooni tutvustamine. Marion Kalju (Eesti Haigekassa)
16.15–16.55      Ravijuhendite püsisekretariaadi küsimused ja uudised Urmeli Katus, Tatjana Meister ja Kaja-Triin Laisaar
 • Patsiendiorganisatsiooni tunnustus ravijuhendile
 • Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatu tõlkimine
 • Nõukoja liikmete koolitusvajadused ja -võimalused: vaatlejana ravijuhendi töörühma koosolekutel osalemine, valminud ravijuhendi AGREE II töövahendiga hindamine
 • Ravijuhendites valideerimata töövahendite (nt küsimustik) kasutamise kohta soovituste andmine
16.55–17.00      Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme

Avalik dokument

ravijuhendite-noukoja-koosolek-9-11-2021-protokoll.pdf

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded