RJNK koosolek 07. detsembril 2021

Ravijuhendite Nõukoja koosolek 07.12.2021

13.00–13.05     Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ajakohastamine. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
13.05–13.10     Koosolekutevahelisel ajal elektroonselt tehtud kahe töö(ülesande) kokkuvõte. Kaja-Triin Laisaar (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)

 • Nõukoja 9.11.2021 koosoleku protokolli vajadusel korrigeerimine ja kinnitamine (tähtaeg 2.12.2021).
 • Ravijuhendile „Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamine“ retsensentide kinnitamine (tähtaeg 2.12.2021).
 13.10–14.00     2022. aastal koostamiseks esitatud ravijuhendite teemaalgatuste arutelu. Kaja-Triin Laisaar
 • Ülevaade kümnele esitatud teemaalgatusele nõukoja liikmete poolt elektroonselt antud hinnangutest (tähtaeg 2.12.2021) ja koondhinnangute alusel kujunenud teemaalgatuste pingereast. 
 • Arutelu uute ja nn jätkujuhendite eristamisest töösse võtmisel.
14.00–14.25     2022. aastal ajakohastamisele kuuluvate ravijuhendite ajakohastamise vajadus ja kõigi 2022. aastal töösse võetavate juhendite arvu ja töösse võtmise korra arutelu. Kaja-Triin Laisaar
 • Ülevaade kuue ajakohastamisele kuuluva ravijuhendi ajakohastamise vajadusest ekspertide poolt antud hinnangute põhjal.
 • Püsisekretariaadi hinnang juhendite ajakohastamise (töö)mahule.
 • 2022. aastal kokkuvõttes töösse võetavate ravijuhendite (nii uute, jätku- kui ajakohastatavate juhendite) arvu ja töösse võtmise (järje)korra arutelu.
14.25–14.40     Sirutuspaus
 
14.40–15.00     Patsiendi infomaterjali „2. tüüpi diabeet“ arutelu ja sobivusel kinnitamine. Urmeli Katus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)
 • sh patsientide tagasiside kokkuvõte. Palun tutvuge infomaterjali lõpliku kujundamata versiooni ja patsientide tagasiside kokkuvõttega!
15.00–15.30     Ravijuhendite käsitlusalade arutelu ja sobivusel kinnitamine. Tatjana Meister ja Liisa Saare (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat), Helgi Kolk ja Anneli Rätsep (ravijuhendi töörühma juhid)
 • „Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi“ Palun tutvuge käsitlusalaga!
 • “Lapse silmakontroll ja nägemisteravuse hindamine” (ravijuhendi „Lapse tervise jälgimise juhend” ajakohastatav osa) Palun tutvuge käsitlusalaga ja töörühma vastusega nõukoja eelmisel koosolekul tehtud ettepanekule laiendada 5. kliinilises küsimuses patsientide vanusevahemikku!
15.30–16.30     Ravijuhendi „Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamine“ arutelu. Ülle Ani (töörühma juht) ja Tatjana Meister (sekretariaadi juht) ​Juhendi hindamine AGREE II töövahendiga ja sobivusel kinnitamine toimub pärast nõukoja koosolekut detsembri 2021 jooksul.

16.30–16.35     Ravijuhendi “Lapse silmakontroll ja nägemisteravuse hindamine” sekretariaadi uute liikmete kinnitamine. Liisa Saare, Kaja-Triin Laisaar
 
16.35–16.45     Ravijuhendite püsisekretariaadi info ja jooksvad küsimused. Kaja-Triin Laisaar
 • Transfusioonravi teemalise juhendiga soetud küsimused
 • Nõukoja liikmete 2. koolituse (15.12.2021 kell 13.00–17.00) kava tutvustus.
 • Ravijuhendite koostamisel kasutatava tarkvaraga GRADEpro seotud väljakutsed.  
16.45–17.00     Koosoleku kokkuvõte ja 2022. aastal toimuvate nõukoja koosolekute aja kokkuleppimine. Kadri Tamme
 

Avalik dokument

ravijuhendite-noukoja-7122021-koosoleku-protokoll.pdf

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded