RJNK koosolek 08. veebruaril 2022

Päevakord:

13.00–13.05 Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ajakohastamine. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
13.05–13.10 Muudatus ravijuhendite püsisekretariaadi töökorralduses. Anna Vesper (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)
13.10–13.15 Koosolekutevahelisel ajal elektroonselt tehtud tööde kokkuvõte. Anna Vesper
- Nõukoja 7.12.2021 koosoleku protokolli vajadusel korrigeerimine ja kinnitamine (tähtaeg 26.01.2022).
- Ajakohastatava ravijuhendi „Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi“ sekretariaadi liikmete kinnitamine (tähtaeg 26.01.2022).
- Ravijuhendi "Täiskasvanute tervise jälgimise ja haiguste ennetamise juhend" käsitlusala kinnitamine
13.15–13.20 “Täiskasvanute tervise jälgimise ja haiguste ennetamine juhendi” pealkirja muutmine ning sekretariaadi uute liikmete kinnitamine. Kadi Kallavus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)
- Ettepanek ravijuhendi pealkirja muutmiseks
- Ettepanek kinnitada sekretariaadi liikmeteks Marika Saar ja Minni Saapar
13.20–14.00 2022. aastal ajakohastatavate ravijuhendite arutelu ja valik. Kadri Tamme, Anna Vesper
- Ülevaade kuue ajakohastamisele kuuluva ravijuhendi ajakohastamise vajadusest ekspertide poolt antud hinnangute põhjal.
- Arutelu ja otsus ajakohastatavate ravijuhendite osas.
14.00–14.25 2021. aastal ravijuhendite koostamise kokkuvõte. TÜ ravijuhendite püsisekretariaadi liikmed.
14.25–14.40 Sirutuspaus
14.40–15.00 Ravijuhendi “Infektsioonikontrolli standard- ja isolatsiooninõuded” käsitlusala muutmise arutelu ja sobivusel kinnitamine. Liisa Saare (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat), Mait Altmets (ravijuhendi töörühma juht), Piret Mitt (ravijuhendi töörühma liige)
15.00–15.15 Ajakohastatava ravijuhendi “Perioperatiivne ägeda valu käsitlus” käsitlusala arutelu ja sobivusel kinnitamine. Kaja-Triin Laisaar (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)
15.15–15.45 Valmivatele ravijuhenditele retsensentide määramise arutelu ja sobivusel retsensentide kinnitamine. Anna Vesper
- „Transfusioonravi juhend (I osa). Äge verejooks ja massiivne transfusioon, patsiendi operatsioonile eelnev ambulatoorne ja perioperatiivne käsitlus“
- „Epilepsia fertiilses eas naistel ja rasedatel“
- „Infektsioonikontrolli standard- ja isolatsiooninõuded“
- „Migreeni esmane diagnostika ja farmakoteraapia täiskasvanutel"
- „Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi
15.45–16.00 Patsientide käsitlust puudutavatele juhenditele Eestis esitatavad kvaliteedinõuded. Kaja-Triin Laisaar
16.00–16.20 Ravijuhendite püsisekretariaadi info ja jooksvad küsimused. Kaja-Triin Laisaar
- Eesti Arstide Päevadel ravijuhendite teemaline paralleelsessioon
- Aasta Tegu 2021 – Eesti Diabeediliidu tunnustus, üle antud 15.01.2022
- Aasta Kvaliteeditegu 2021 – Eesti Kvaliteediühingu tunnustus, teatavaks tehtud 25.01.2022, antakse üle Eesti Arstide Päevadel 2022
16.20–16.30 Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme

Avalik dokument

ravijuhendite-noukoja-koosolek-08022022-protokoll.pdf

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded