RJNK koosolek 15. märtsil 2022

Ravijuhendite Nõukoja koosolek 15.03.2022

13.00–13.10      Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ajakohastamine. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
13.10–13.20      Koosolekutevahelisel ajal elektroonselt tehtud tööde kokkuvõte. Anna Vesper (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)  

 • Nõukoja 08.02.2022 koosoleku protokolli vajadusel korrigeerimine ja kinnitamine (tähtaeg 18.02.2022)
 • Ravijuhendi "40–65aastaste täiskasvanute tervise jälgimise ja haiguste ennetamise juhend" käsitlusala ja täpsustatud pealkirja kinnitamine (tähtaeg 18.02.2022)
 • Ravijuhendi "40–65aastaste täiskasvanute tervise jälgimise ja haiguste ennetamise juhend" sekretariaadi liikmete kinnitamine (tähtaeg 18.02.2022)
 • Ravijuhendi "Infektsioonikontrolli standardnõuded” käsitlusala muutmine (tähtaeg 18.02.2022)
 • Ajakohastatava ravijuhendi "Perioperatiivne ägeda valu käsitlus” käsitlusala kinnitamine (tähtaeg 18.02.2022)
 • Ravijuhendi “Transfusioonravi juhend (I osa). Äge verejooks ja massiivne transfusioon, patsiendi operatsioonile eelnev ambulatoorne ja perioperatiivne käsitlus” retsensentide kinnitamine (tähtaeg 18.02.2022)
 • Ravijuhendi “Epilepsia fertiilses eas naistel ja rasedatel” retsensentide kinnitamine (tähtaeg 18.02.2022)
 • 2022.a ajakohastatavate ravijuhendite pingerea koostamine (tähtaeg 18.02.2022). Nõukoja liikmete hinnangute põhjal kujunes järgmine pingerida:
1. „Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus“
2. „Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus“
3. „Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlus“
4.-5. „Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi“
4.-5. „Kroonilise venoosse haavandi käsitlus“
6. „Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist“

13.20–13.25     Ravijuhendi „Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi“ sekretariaadi uue liikme kinnitamine. Tatjana Meister (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)
 • Ettepanek kinnitada sekretariaadi liikmeks Kristi Kalvet     
13.25–14.10      Ravijuhendi “Transfusioonravi juhend (I osa). Äge verejooks ja transfusioonravi; patsiendi operatsioonile eelnev ambulatoorne ja perioperatiivne käsitlus“ arutelu ja sobivusel kinnitamine. Kadri Rohtla (töörühma juht), Kairit Linnaste (sekretariaadi juht, TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)

14.10–14.25      Ravijuhendiga “Tubaka- ja nikotiinitoodetest loobumise nõustamine” seotud patsiendijuhendi arutelu ja sobivusel kinnitamine. Tatjana Meister
                      
14.25–14.40     Sirutuspaus
14.40–14.55      2022.a koostatavate uute ravijuhendite töörühmade arutelu. Kadi Kallavus, Liisa Saare, Anna Vesper (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)                      
14.55–15.05      Valmivatele ravijuhenditele retsensentide määramise arutelu ja sobivusel retsensentide kinnitamine. Anna Vesper
 • „Infektsioonikontrolli standard- ja isolatsiooninõuded“
 • „Lapse silmakontroll ja nägemisteravuse hindamine“
 • „Migreeni esmane diagnostika ja farmakoteraapia täiskasvanutel"
 • „Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi“
 • „Perioperatiivne ägeda valu käsitlus“
15.05–16.00     Ravijuhendi “Epilepsia fertiilses eas naistel ja rasedatel“ ja sellega seotud ptatsiendijuhendi arutelu ja sobivusel kinnitamine. Ulvi Vaher (töörühma juht), Aleksei Rakitin (sekretariaadi juht), Kadi Kallavus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)

16.00–16.25      Muudatused ravijuhendite koostamisel. Marion Kalju (Eesti Haigekassa), Kaja-Triin Laisaar (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat), Anna Vesper
16.25–16.30      Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme
 

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded