RJNK koosolek 08. novembril 2022

Ravijuhendite Nõukoja koosolek 08.11.2022  

13.00–13.05 Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ajakohastamine. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees) 

13.05–13.10 Koosolekutevahelisel ajal elektroonselt tehtud tööde kokkuvõte, 13.09.2022 koosoleku protokolli kinnitamine. Anna Vesper (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)  

13.10–14.10 Uute teemaalgatuste hindamise metoodika ning esitatud teemaalgatuste arutelu. Marion Kalju (Eesti Haigekassa), Anna Vesper 

14.10–14.20 Ajakohastatud ravijuhendiga “Lamatiste käsitlus - ennetamine ja ravi“ seotud patsiendijuhendi ülevaatamine ja sobivusel kinnitamine. Anna Vesper 

14.20–14.35 Ravijuhendiga “Infektsioonikontrolli standardnõuded” seotud patsiendijuhendi arutelu ja sobivusel kinnitamine. Liisa Saare (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 

14.35-14.50 Sirutuspaus 

14.50–15.05 2022.a koostatavate ravijuhendite käsitlusalade arutelu. Liisa Saare, Anna Vesper 

  • “Kroonilise venoosse haavandi käsitlus” (ajakohastatav ravijuhend) 

  • “Südamehaigete kompleksse taastusravi juhend”  

15.05-15.45 Ravijuhendite nõukoja töökorraldus – arutelu. Kadri Tamme, Marion Kalju, Kaja-Triin Laisaar, Anna Vesper

15.45–15.50 Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme  

Avalik dokument

ravijuhendite-noukoja-koosolek-08112022-protokoll.pdf

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded