RJNK koosolek 10. oktoober 2023

14:00–14:05 Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ajakohastamine. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)  

14:05-14:10 Koosolekutevahelisel ajal elektroonselt tehtud tööde kokkuvõte ja 29.08.23 koosoleku protokolli kinnitamine. Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)

14:10-14:30 Ravijuhendite kinnitamise protsess. Kaja-Triin Laisaar (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)

14:30-14:45 Ravijuhendi „Transfusioonravi juhend (II osa). Kroonilise haigusega või kriitiliselt haige patsiendi transfusioonravi“ tagasiside arutelu. Liisa Saare (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat).  

14:45-14:55 Ravijuhendi "Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus" (ajakohastamine) AGREE hinnangute kokkuvõte ja ravijuhendi kinnitamine. Kadi Kallavus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat). 

14:55-15:05 Ravijuhendi “Aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosimise ja ravi põhimõtted” AGREE hinnangute kokkuvõte ja ravijuhendi kinnitamine. Kadi Kallavus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat). 

15:05-15:30 2023.a koostatavate ravijuhendite käsitlusalade arutelu ja sobivusel kinnitamine. Terje Tollimägi-Raud, Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 

  • „Healoomuliste, pahaloomulisuse potentsiaaliga ja ebaselge loomusega nahamoodustiste käsitlus“ 

  • „Diabeetilise jalahaiguse ennetamise ja ravi juhend“ 
  • „Toitmisravi korraldus (I osa). Alatoitumuse sõelumine, diagnoosimine ja toitmisravi alustamine“ 
15:30-15:35 Ravijuhendi „2. tüüpi diabeedi mittefarmakoloogiline ravi“ retsensentide kinnitamine. Tuuli Ruus, Anna Vesper (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 

15:35-15:40 Ravijuhendi „Kodade virvendusarütmia ravi- ja käsitlusjuhend“ (ajakohastamine) töörühma muudatus. Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 

15:40-15:45 Ülevaade 2022. ja 2023.a koostatavate ravijuhendite seisust ja teemaalgatused 2024. Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 

15:45-15:50 Muud küsimused

Kokkuvõte. Kadri Tamme 


 

Avalik dokument

rjnk-protokoll-10102023.pdf

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded