RJNK koosolek 09. aprill 2024

14:00-14:15 Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide läbivaatus. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees), Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 

14:15-14:20 Koosolekute vahelisel ajal elektrooniliselt tehtud tööde kokkuvõte ja RJNK 13.02.2024 protokolli kinnitamine. Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 

14:20–14:35 Ravijuhendi „Sagedasemate naha ja pehmete kudede ning seedetrakti infektsioonide ambulatoorne diagnostika ja ravi" käsitlusala tutvustus ja sobivusel kinnitamine. Liisa Saare (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat).
 
14:35–14:40 Ravijuhendi „Toitmisravi korraldus (I osa). Alatoitumuse sõelumine, diagnoosimine ja toitmisravi alustamine“ käsitlusala muudatus. Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat).
 
14:40-15:00 2024. aastal töösse minevate uue ja ajakohastatavate ravijuhendite tutvustamine ning kinnitamine: „Rinnavähi täppisennetuse ravijuhend“, Tiina Österman (Tervisekassa), Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat).
 
15:00-15:30 Ravijuhendite väiksemahuline ajakohastamine enne tavapärase 5 aasta möödumist, arutelu. Laura-Liisa Liivamägi (Tervisekassa), Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat).
 
Kokkuvõte. Kadri Tamme
 
 

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded