12.märts 2013

 12.märtsi koosoleku päevakord:


1.      Kokkuvõte nõukoja liikmete huvide deklaratsioonist
2.      RJNKle esitatud 2013.a. teemade algatuste hulgast haigekassa toetusel ettevalmistatavate ravijuhendite valimine
3.      Ravijuhendi veebilehel kajastatavad ravijuhendid
4.      Ülevaade 2012 aasta ravijuhendite koostamisest
5.      Koolitused
6.      Nõukoja järgmise koosoleku aeg (7.mai) ja päevakord
 
Koosoleku protokolli lühiversioon (otsused).

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded