RJNK koosolek 3. novembril

Ravijuhendite Nõukoja koosolek 3.10.2020
13.30–13.35    Koosoleku sissejuhatus, nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ülevaatamine. Pille Taba
13.35–13.40    Ravijuhendite Nõukoja eelmise (22.09.2020) koosoleku protokolli kinnitamine. Kaja-Triin Laisaar
13.40–14.25    Ravijuhendi ja patsiendijuhendi “Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agorafoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis” ning patsiendi infovoldiku "Ärevus ja sellega toimetulek" arutelu ja sobivusel kinnitamine. Ettekanne juhendi koostamisest. Kadri Suija (sekretariaadi juht) ning Vanda Kristjan ja Ülle Võhma (töörühma kaasjuhid), Kaja-Triin Laisaar
14.25–14.40    Paus
14.40–14.50    Ravijuhendi “Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus” koostamise hetkeseisu tutvustus. Kaja-Triin Laisaar
14.50–15.15    Ravijuhendite uute teemade (teemaalgatuste) prioriseerimise tulemuste tutvustus ja 2021. aastal koostatavate (sh ajakohastatavate) ravijuhendite arutelu ja kinnitamine. Kaja-Triin Laisaar
15.15–15.50    Ravijuhendite Nõukoja töökorra arutelu ja kinnitamine. Pille Taba, Kaja-Triin Laisaar
15.50–16.00    Koosoleku kokkuvõte. Pille Taba

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Текст

Расстояние между строчками

Контраст

Установки