Huvide deklareerimine

Käesolevas huvide deklaratsioonis palutakse teil avaldada majanduslikud, ametialased või muud huvid, mis võivad tegelikult või näilikult mõjutada ravijuhendite koostamisega seotud kohustuste nõuetekohast täitmist või võib tekkida kohustuste ja erahuvide vastuolu.

Samuti palutakse teil deklareerida teiega seotud isikute asjassepuutuvad huvid, kes võivad, või kelle puhul arvatakse, et nad võivad ebasoovitavalt mõjutada teie otsust, nagu lähedased pereliikmed, tööandjad, lähedased töökaaslased või teised isikud, kellega teil on märkimisväärsed ühised isiklikud, rahalised või ametialased huvid.

Palume teil anda nõusolek selle kohta, et mis tahes olulisi huve võidakse avaldada ravijuhendite koostamise osalistele ja esitada koosolekute protokollides.


Alusta huvide deklareerimisega

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded