Ravijuhendi koolitused

 

2024. a koolitused

Tervisekassa lepingujärgne partner ravijuhendite koolituste korraldamiseks on Celsius Healthcare OÜ. Koolituskalender täienev jooksvalt.

Ravijuhendi koolitus: Põletikuliste liigeshaigusega patsiendi käsitlus esmatasandil

Toimumiskoht: e- kursus (zoom)
Aeg: 20.02.2024
Registreeri siin!
Sihtrühm: arst, ämmaemand, füsioterapeut, õde
Täienduspunkte: 3
 

Ravijuhend „Põletikulise liigesehaigusega patsiendi käsitlus esmatasandil“ sisaldab tõenduspõhiseid soovitusi, keskendudes põletikulise liigesehaiguse äratundmisele, diagnoosimisele, uuringuplaanile, ravile ja jälgimisele esmatasandil nii lastel kui ka täiskasvanutel.

Juhend on valminud 2020. aastal ja see on suunatud eelkõige esmatasandi tervishoiutöötajatele, ning erakorralise meditsiini osakonna arstidele, olles abiks ka teiste erialade esindajatele, kes oma igapäevatöös põletikulise liigesehaigusega patsiendiga kokku puutuvad. Ravijuhendi eesmärgiks on aidata kaasa põletikulise liigesehaigusega kahtlusega patsiendi õigeaegsele diagnoosimisele ja reumatoloogi poolt diagnoositud kroonilise põletikulise liigesehaigusega patsiendi jälgimisele esmatasandil, tagamaks parima ravitulemuse saavutamist.

Ravijuhendis kajastatava teabe kasutamise hõlbustamiseks esmatasandil on juhendi lõpus esitatud liigesepõletikuga patsiendi käsitluse ja ravi algoritmid.Täpsemalt kirjeldatud teemadest ongi võimalik kuulda ravijuhendit käsitleval koolitusel.

Koolitusele on oodatud perearstid, pereõed, reumaõed, füsioterapeudid ja teised teemast huvitatud meditsiinitöötajad!


 

Ravijuhendi koolitus: Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus

Toimumiskoht: e- kursus (zoom)
Aeg: 05.03.2024
Registreeri siin!

Sihtrühm: arst, ämmaemand, muu tervishoiutöötaja, õde
Täienduspunkte: 3

Koolitus on mõeldud meditsiinitöötajatele, kes puutuvad kokku alkoholitarvitamise häirega, tegelevad selle ennetuse, skriinimise, nõustamise ja raviga. Läbi alkoholitarvitamise häire ennetuse ja varase avastamise on võimalik hoida ära nii raskeid terviserikkeid selle all kannatajale kui ka oluliselt vähendada kulusid ühiskonnale. Alkoholitarvitamise häire alane ennetus- ja ravitöö on väga efektiivne, ka vähese ressursikuluga lühisekkumised on mõõdetava mõjuga. Samuti on olemas mitmeid mõjusaid medikamentoosseid abivahendeid, mis on rakendatavad ka üldarstiabi kontekstis. Antud koolitus annab ülevaate alkoholitarvitamise häire kõige parema tõendusega skriinimis- ja ravimeetoditest, millest paljud on rakendatavad nii perearsti, pereõe kui ka vaimse tervise õe juhtimisel.  

Koolitusele on oodatud perearstid, pereõed, vaimse tervise õed ja teised teemast huvitatud meditsiinitöötajad!


 

Ravijuhendi koolitus: HIV- testimine

Toimumiskoht: e- kursus (zoom)
Aeg: 21.03.2024
Registreeri siin!


Sihtrühm: arst, ämmaemand, muu tervishoiutöötaja, õde
Täienduspunkte: 2

Heast üldisest testimise tasemest hoolimata elab Eestis hinnanguliselt ligi tuhat inimest, kellel ei ole HIV-nakkus veel diagnoositud. Koolituse eesmärgiks on tuletada meelde, kes on HIV riskigrupid, millised on indikaatorhaigused ja sümptomid, mille korral tuleks patsiendil teha HIV test. Lisaks tuleb juttu ka erinevatest testidest, nende plussidest ja miinustest ning testi tulemuse teatamisest.

Koolitusele on oodatud kõik teemast huvitatud meditsiinitöötajad!


 

Ravijuhendi koolitus: Lamatiste käsitlus- ennetamine ja ravi (Tallinn)

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn) / VEEB
Aeg: 05.04.2024
Registreeri siin!


Sihtrühm: arst, füsioterapeut, muu tervishoiutöötaja, õde
Täienduspunkte: 4

Tegemist on 2022a. ravijuhendi täiendatud versiooniga, mis on eesmärgiga parandada ja ühtlustada õendus- ja hooldustöötajate kui ka arstide teadmisi lamatise ennetusest ning tekkinud lamatise ravist. Koolitusel pakutakse lisaks teoreetilistele teadmistele ka lamatishaavandite hoolduse praktilist koolitust koos kasutatavate vahenditega. Samuti on võimalus tutvuda praegu Eestis saadaolevate ravitoitudega.

Koolitusele on oodatud tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajad, kes tegelevad liikumis- ja aktiivsuspiirangutega patsientide ravi ning hooldusega (arstid, õed, füsio- ja tegevusterapeudid, hooldustöötajad) ja teised teemast huvitatud meditsiinitöötajad.


 

Ravijuhendi koolitus: tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamine

Toimumiskoht: e-kursus (Zoom)
Aeg: 23.04. 2024
Registreeri siin!


Sihtrühm: arst, ämmaemand, muu tervishoiutöötaja, õde
Täienduspunkte: 4
Tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamine (ka suukaudsete vormide) on üks peamisi ennetatavaid tervise riskitegureid ja nendest loobumine on oluline paljude krooniliste haiguste ennetamises ja ravis. Umbes 90% tubaka- või nikotiinitoodete tarvitajatest alustab nende toodete tarvitamisega lapse- või noorukieas ning selles vanuserühmas on sõltuvuse tekkerisk eriti suur. Tervishoiutöötajatel ja muudel tervisevaldkonna spetsialistidel on keskne roll tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise varajasel avastamisel ja inimese motivatsiooni kujundamisel loobumise protsessi alustamisega. Käesoleva koolituse eesmärgiks on tutvustada ravijuhendit, mis käsitleb tubaka- või nikotiinitoodetest loobuja raviteekonda nii tervishoiusüsteemi eri tasemetel kui ka väljaspool tervishoiusüsteemi (nt koolides, noortekeskustes jne).

Koolitusele on oodatud perearstid, pereõed, kooliõed, ämmaemandad, hambaarstid, tegevusterapeutid, apteekrid ja teised teemast huvitatud tervishoiutöötajad ning tervisevaldkonna spetsialistid. 


 

Ravijuhendi koolitus: Lapse jälgimise juhend (ajakohastamine)

Toimumiskoht: e-kursus (Zoom)
Aeg: 30.04. 2024
Registreeri siin!


Sihtrühm: arst, ämmaemand, muu tervishoiutöötaja, õde
Täienduspunkte: 2

2021. aastal leppisid Eesti Perearstide Selts ja Eesti Oftalmoloogide Selts kokku e-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuetes kuni 15-aastase lapse suunamisel silmaarsti e-konsultatsioonile / silmaarstile. Kuna võimalused silmaarsti vastuvõtule saatmiseks muutusid, tekkis vajadus ajakohastada „Lapse tervise jälgimise juhendi“ silmakontrolli ja nägemisteravust puudutavaid soovitusi. Ravijuhendiga antakse soovitused selle kohta, millises vanuses tuleb lapsele silmakontrolli teha ja nägemisteravust hinnata ning millised silmakontrolli tegevused on vanusepõhiselt olulised. Ajakohastatud info annab võimaluse hinnata lapse silmakontrolli praktikat samadel alustel kogu riigis, seda analüüsida, vajaduse korral korrigeerida ja juhtida.

Ravijuhendi leiate veebiaadressilt www.ravijuhend.ee


Koolitusele on oodatud perearstid, pereõed ja teised teemast huvitatud meditsiinitöötajad. 


 

Ravijuhendi koolitus: Palliatiivne ravi (I osa)

Toimumiskoht: e-kursus (Zoom)
Aeg: 20.05.2024
Registreeri siin!


Sihtrühm: arst, muu tervishoiutöötaja, õde
Täienduspunkte: 4
Palliatiivse ravi vajadus kasvab pidevalt nii pahaloomuliste kasvajate kui ka krooniliste mitteonkoloogiliste haigustega (dementsus, kaugelearenenud südame- ja veresoonkonna haigused, maksatsirroos, KOK, suhkurtõbi, HIV/AIDS, neerupuudulikkus, hulgiskleroos, Parkinsoni tõbi, reumatoidartriit, insult, traumajärgsed seisundid, sünnipatoloogiad jm), patsientide arvu suurenemise ja elanikkonna vananemise tõttu. Tänapäevaste palliatiivse ravi põhimõtete järgi peab olema patsientidele ja lähedastele tagatud palliatiivse ravi kättesaadavus ja järjepidevus alates haiguse diagnoosimisest igas ravietapis. Kuidas aidata sagedasemaid vaevusi leevendada ja kuidas võiks ning peaks toimima palliatiivse ravi võrgustik meie vabariigis, sai kirja pandud palliatiivse ravi riiklikus ravijuhendis, mida antud koolitusega tahame koostajatena teile tutvustada.

Koolitusele on oodatud arstid, õed - kõik raske haigusega patsientidega tegelevad spetsialistid. 
 

Ravijuhendi leiate veebiaadressilt www.ravijuhend.ee 
Koolitus toimub kahel päeval ja veebis. Koolituse II osale saate registreeruda SIIN.

 

 

Ravijuhendi koolitus: Palliatiivne ravi (II osa) erakorraliste seisundite käsitlus, elulõpuravi ja palliatiivse ravi korraldus

Toimumiskoht: e-kursus (Zoom)
Aeg: 21.05.2024
Registreeri siin!


Sihtrühm: arst, muu tervishoiutöötaja, õde
Täienduspunkte: 3

Palliatiivse ravi vajadus kasvab pidevalt nii pahaloomuliste kasvajate kui ka krooniliste mitteonkoloogiliste haigustega (dementsus, kaugelearenenud südame- ja veresoonkonna haigused, maksatsirroos, KOK, suhkurtõbi, HIV/AIDS, neerupuudulikkus, hulgiskleroos, Parkinsoni tõbi, reumatoidartriit, insult, traumajärgsed seisundid, sünnipatoloogiad jm), patsientide arvu suurenemise ja elanikkonna vananemise tõttu. Tänapäevaste palliatiivse ravi põhimõtete järgi peab olema patsientidele ja lähedastele tagatud palliatiivse ravi kättesaadavus ja järjepidevus alates haiguse diagnoosimisest igas ravietapis. Kuidas aidata sagedasemaid vaevusi leevendada ja kuidas võiks ning peaks toimima palliatiivse ravi võrgustik meie vabariigis, sai kirja pandud palliatiivse ravi riiklikus ravijuhendis, mida antud koolitusega tahame koostajatena teile tutvustada.  

Ravijuhendi leiate veebiaadressilt www.ravijuhend.ee

Koolitusele on oodatud arstid, õed - kõik raske haigusega patsientidega tegelevad spetsialistid. ​
 

Koolitus toimub kahel päeval ja veebis. Koolituse I osale saate registreeruda SIIN.
 

Koolitused 2020.a.:

Ravijuhendi ,,Lapse tervise jälgimise juhend'' koolitused

TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juures saab tasulise koolitusena läbida Lapse tervise jälgimise juhendi e-koolitust.

Täpsem info: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/taiendusope/koolituskalender-2020

Ravijuhendi ,,Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika'' koolitused

Koolituse sihtrühmad: tervishoiutöötajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, logopeedid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Unetuse anamnees ja riskitegurid;
 • unepäevik ja diferentsiaaldiagnostiline küsimustik (SDS-CL25);
 • unehäired ja nende esmane diagnostika;
 • unetus;
 • uneaegsed hingamishäired;
 • liigunisus;
 • une-ärkveloleku rütmihäired, uneaegsed liigutushäired, parasomniad.

Koolitused toimuvad Zoom'i keskkonnas. Loe lähemalt ja registreeri koolitusele siit: https://ttk.ee/et/kursused.

Koolituste toimumise kuupäevad: 02.10, 30.10, 13.11, 27.11, 04.12.2020.a.

Koolitus on osalejatele tasuta, seda rahastab Eesti Haigekassa.

Ravijuhendi ,,Alaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil'' koolitused

Koolituse sihtrühmad: perearstid, pereõed, valuarstid, neuroloogid, EMO arstid, füsioterapeudid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Alaseljavalu põhjused, valu tüübid (tsentraalne ülitundlikkus jm);
 • Diagnoosimine, objektiivne uurimine, uuringud, punased lipud, anamnees;
 • Kollased lipud, psühhosotsiaalsed riskifaktorid, start küsimustik, ravi esmatasandil, STarT küsimustik, taastusravi ja suunamine;
 • Medikamentoosne ravi, nõustamine, füüsiline aktiivsus;
 • Patsiendi suunamine teise erialaspetsialisti juurde.

Koolitused toimuvad Zoom'i keskkonnas. Loe lähemalt ja registreeri koolitusele siit: https://ttk.ee/et/kursused.

Koolituste toimumise kuupäevad: 15.10, 16.10, 12.11, 20.11, 27.11, 30.11, 11.12.2020.a.

Koolitus on osalejatele tasuta, seda rahastab Eesti Haigekassa.

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded