Muutub ravijuhendite väljatöötamise praktika

Liina Vassil, 07.03.2024 20:14

22. veebruaril avaldas ajaleht Meditsiiniuudised artikli, milles Tervisekassa selgitab muudatuste vajadust ning samuti võimalusi, mida ollakse tõenduspõhise teabe kättesaadavaks tegemisel pakkumas. 

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded