27.mai 2014

27. mai koosoleku teemad

1. Sissejuhatus, huvide deklaratsioonid

2. Ravijuhendi kinnitamine/mittekinnitamine "Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agrofoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis"

3. Ülevaade 2012 ja 2013 ravijuhendite seisust ja valmimise ajakavadest ning sekretariaadist

4. 2014 ravijuhendite töörühmade koosseisud

5. Tagasiside Sotsiaalministeeriumilt edastatud tegevusjuhendi osas: "Õe ambulatoorse vastuvõtu tegevusjuhend"

6. RJNK liikmete volituste lõppemine 2014 a. sügisel ja edasised tegevused

7. Muud küsimused

 

Koosoleku protokolli lühiversioon

Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded