30.mai 2017

13.00 – 13.05 1. Koosoleku sissejuhatus, päevakorra tutvustus, nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide uuendamine.
13.05 – 13.50

2. Heakskiitmiseks esitatud:
2.1. ravijuhendi RJ-I/21.1-2017 „Kroonilise venoosse haavandi ravijuhend“

Ravijuhendi metoodilised juhid: Anna Vesper, Anneli Truhanov

2.2. patsiendijuhendi PJ-I/22.1-2017 „Kroonilise venoosse haavandi ravi ja hooldus“ (eesti keeles), "Лечение и уход за венозными
трофическими язвами" (vene keeles) esitamine.
vt ka patsiendijuhendi fookusgrupi uuringu kokkuvõte

Töörühma juht Evo Kaha
Sekretariaadi juht Priit Põder
Patsiendijuhendi koostaja TR liige Tiiu Kaha.
13.50 – 15.50 3. Ravijuhendite koostamise käsiraamatu arutelu. RJNK liikmete tagasiside 25. mail uuendamise töörühma saadetud käsiraamatu dokumendile.
​Töörühma liikmed Raul-Allan Kiivet, Kaja-Triin Laisaar, Pille Taba, Maivi Parv.
15.50 - 16.00 Paus 10 min
16.00 – 16.15 Kinnitamiseks esitatud ravijuhendi „Kodade virvendusarütmia ravi“ käsitlusala arutelu, sekretariaadi juht Alar Irs.
16.15 – 16.30 Kinnitamiseks esitatud ravijuhendi „HIV-positiivsete isikute varajane avastamine, ravi ja edasine käsitlus“ käsitlusala arutelu, töörühma juhid Matti Maimets, Kai Zilmer, sekretariaadi juht Pilleriin Soodla
16.30 – 16.45 Kinnitamiseks esitatud ravijuhendi „Sepsise ja septilise šoki ravijuhend – esmane diagnostika ja ravivõtted “ käsitlusala arutelu, töörühma juht Joel Starkopf.
16.45 – 17.00 Heakskiitmiseks taasesitatud patsiendijuhendi RJ-I/20.1-2017 „Kroonilise neeruhaiguse patsiendijuhend“ esitamine, Anna Vesper
17.00 – 17.10 Kinnitamiseks esitatud 2017 aasta ravijuhendi "Alaseljavaluga patsientide käsitlus" töörühma koosseisu ja sekretariaadi juhi kinnitamine
17.10 – 17.20 Koosoleku lõpetamine. Järgmise koosoleku (3. oktoober) teemad

Protokoll

Koosoleku toimumiskoht: Tartu, Biomeedikum, ruum 1038
Kogunemine alates 12.30, koosolek: 13.00 – 17.20

Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded