2.oktoober 2012

2.oktoobri koosoleku päevakord: 
 
1. Ravijuhendite koostamise koolituse tagasiside
2. Näidisravijuhendi valmimine
3. Ülevaade ravijuhendite käsitlusalade koostamisest
         3.1 Ärevushäirete ravijuhend
         3.2 Lamatiste ja haavaravi juhend
         3.3 Täiskasvanute astma
4. Töörühma liikmete kulude tasustamine
5. Järgneva perioodi tegevused
        5.1 Infoseminaride aeg ja sisu
 

 Koosoleku protokolli lühiversioon (otsused). 

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded