RJNK koosolek 10. veebruaril, 2021

Ravijuhendite Nõukoja koosolek 10.02.2021 
13.00–13.10    Koosoleku avasõnad. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
13.10–13.30    Nõukoja liikmete tutvustus ja huvide deklaratsioonide läbivaatus. Kadri Tamme, Kaja-Triin Laisaar (TÜ ravijuhendite püsisekretariaadi metoodikakonsultant) 
13.30–14.45    Ravijuhendite koostamise GRADE-metoodika, sh nõukoja ja teiste osapoolte rolli tutvustus. Kaja-Triin Laisaar jt ravijuhendite püsisekretariaadi liikmed
14.45–15.00    Paus 
15.00–16.00    Ravijuhendi “Palliatiivne ravi (II osa). Erakorraliste seisundite käsitlus, elulõpuravi ja palliatiivse ravi korraldus” arutelu ja sobivusel kinnitamine. 
•    Ettekanne juhendi koostamisest. Pille Sillaste (töörühma juht) ja Kaire Pakkonen (sekretariaadi juht)
•    Kokkuvõte retsensentide ja avalikkuse (patsiendi- ja erialaorganisatsioonide, tervishoiu-asutuste) tagasisidest. Anna Vesper (ravijuhendite püsisekretariaat)
16.00–16.10    Lühiülevaade ravijuhenditest, mille koostamist alustati 2020. aastal ja mis valmivad 2021. aastal. Urmeli Katus ja Tatjana Meister (TÜ ravijuhendite püsisekretariaadi metoodikanõunikud)
16.10–16.30    Ülevaade ravijuhenditest, mille koostamist on alustatud / alustatakse 2021. aastal; nende juhendite koostamise ajakava ja nõukoda esmajärjekorras ees ootavad tööülesanded.  Kaja-Triin Laisaar
16.30–16.40    Nõukoja koosolekute aegade kokkuleppimine kuni 2021. aasta lõpuni. Kadri Tamme
16.40–17.00    Nõukoja aseesimehe valimine. Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme, Kaja-Triin Laisaar

KOOSOLEKU PROTOKOLL
 

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded