2.detsember 2012

3.detsembri koosoleku päevakord:


1. 2013 ravijuhendite käsitlusalade kinnitamine.
2. Ülevaade 2012 ravijuhendite koostamisest 
2. Ravijuhendite nõukoja 2013.a. tegevusplaan ja koosolekute ajakava kokkuleppimine.
Koosoleku protokolli lühiversioon (otsused).

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded