RJNK koosolek 24. mail 2022

Ravijuhendite Nõukoja koosolek 24.05.2022  
 
13.00–13.10 Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ajakohastamine. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
 
13.10–13.20 Koosolekutevahelisel ajal elektroonselt tehtud tööde kokkuvõte. Anna Vesper (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)   
 
 • Nõukoja 15.03.2022 koosoleku protokolli vajadusel korrigeerimine ja kinnitamine  
 • Ravijuhendi „Kroonilise venoosse haavandi käsitlus“ kinnitamine ajakohastatavaks ravijuhendiks  
 • Ravijuhendi „Epilepsia käsitlus fertiilses eas naistel ja rasedatel” kinnitamine 
 • Ravijuhendi “Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi” retsensentide kinnitamine 
 • Ravijuhendi “Perioperatiivne ägeda valu käsitlus” retsensentide kinnitamine 
 • Ravijuhendite töörühmade juhtide ja liikmete ning sekretariaatide juhtide kinnitamine. 
 • Sagedasemate ambulatoorsete infektsioonhaiguste diagnostika ja ravi  
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) diagnoosimise ja ravi põhimõtted 
 • Südamehaigete kompleksse taastusravi juhend 
 • Transfusioonravi juhend. II osa  
 • 2. tüüpi diabeedi mittefarmakoloogiline ravi 
 • Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus 
13.20–13.30 Ravijuhendi “Transfusioonravi juhend (I osa). Äge verejooks ja transfusioonravi; patsiendi operatsioonile eelnev ambulatoorne ja perioperatiivne käsitlus“ täienduste tutvustamine ja sobivusel kinnitamine. Kairit Linnaste (sekretariaadi juht, TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 
 
13.30–13.45 Ravijuhendiga “Transfusioonravi juhend (I osa). Äge verejooks ja transfusioonravi; patsiendi operatsioonile eelnev ambulatoorne ja perioperatiivne käsitlus” seotud patsiendi infomaterjali arutelu ja sobivusel kinnitamine. Kairit Linnaste 
 
13.45–14.15 Ravijuhendi “Lapse tervise jälgimise juhend. Lapse silmakontroll ja nägemisteravuse hindamine” ajakohastamise tutvustamine ja arutelu. Mari Levin (töörühma juht), Kaja-Triin Laisaar (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 
 
14.15–14.30 Sirutuspaus 
 
14.30-14.45 Ravijuhendiga “Epilepsia käsitlus fertiilses eas naistel ja rasedatel” seotud patsiendi infomaterjali arutelu ja sobivusel kinnitamine. Anna Vesper  
 
14.45-15.00. 2022.a koostatavate ravijuhendite töörühmade liikmete arutelu ja sobivusel kinnitamine. Anna Vesper  
 
15.00–15.05 Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme  
 

Avalik dokument

rjnk-24052022-protokoll.pdf

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded