RJNK koosolek 13. septembril 2022

Ravijuhendite Nõukoja koosolek 13.09.2022  

13.00–13.05 Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide ajakohastamine. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees) 

13.05–13.10 Koosolekutevahelisel ajal elektroonselt tehtud tööde kokkuvõte. Anna Vesper (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat)   

13.10–13.25 Ravijuhendiga “Migreeni esmane diagnostika ja farmakoteraapia täiskasvanutel” seotud patsiendi infomaterjali arutelu ja sobivusel kinnitamine. Urmeli Katus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 

13.25–13.40 Ajakohastatud ravijuhendiga “Lamatiste käsitlus - ennetamine ja ravi“ seotud patsiendijuhendi arutelu ja sobivusel kinnitamine. Tatjana Meister (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 

13.40–13.50 2022.a koostatavate ravijuhendite töörühmadesse liikmete lisamise arutelu ja sobivusel kinnitamine. Anna Vesper  

13.50–14.15 Ajakohastatavate ravijuhendite valiku arutelu. Anna Vesper 

14.15–14.30 Sirutuspaus 

14.30–14.55 2022.a koostatavate ravijuhendite käsitlusalade arutelu. Liisa Saare, Anna Vesper  

  • „Sagedasemate ambulatoorsete infektsioonhaiguste diagnostika ja ravi“ 

  • „Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus“ 

  • „Transfusioonravi juhend (II osa). Transfusioonravi kroonilise haigusega patsiendil; kriitiliselt haige patsiendi transfusioonravi“ – lisatud kliiniline küsimus 14. 

14.55–15.20 Ravijuhendile “Lapse tervise jälgimise juhend. Lapse silmakontroll ja nägemisteravuse hindamine” antud tagasiside tutvustamine, arutelu ja sobivusel juhendi kinnitamine. Juhendiga seotud patsiendi infovoldiku kinnitamine. Liisa Saare  

15.20–15.45 Ravijuhendile “Infektsioonikontrolli standardnõuded” antud tagasiside aruteluarutelu ja sobivusel kinnitamine. Liisa Saare 

15.45–16.00 Muud küsimused. Kadri Tamme, Marion Kalju, Anna Vesper 

  • Ravijuhendite Nõukoja liikmete määramine  

  • Ravijuhendi kinnitamine 

16.00–16.10 Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme  

Avalik dokument

rjnk-13092022-protokoll.pdf

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded